Marieke Pit Oldemaarker van het jaar 2017

Afgelopen vrijdagavond regende het in het MFC Dalzicht aan prijzen. Op de gezellige, jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang Oldemarkt en de ondernemers/winkeliers gingen na afloop heel wat dorpsgenoten niet met lege handen naar huis.

Natuurlijk was het ook dit keer weer een gelegenheid voor dorpsbewoners om elkaar veel heil en zegen in het nieuwe jaar te wensen. Maar de spanning werd op gevoerd toen Ali de Vries verkleed als ruimte reiziger de drie genomineerde van het jaar 2017 aankondigde. Ze vertelde wat deze vrijwilligers allemaal in het afgelopen jaar voor het dorp hebben betekend. Voorzitter van PB Oldemarkt Gert ter Schure mocht de enveloppe openen en daarin zat het verlossende antwoord. Marieke Pit werd gekozen als Oldemaarkster van het jaar 2017 en kreeg het zilveren handje omgehangen. Samen met de twee andere genomineerden, Frans Reerink en Heidi de Vries werden ze nog even letterlijk in de bloemen gezet.  Tot ieders grote verrassing kwamen de beheerders van Dalizcht met een nieuwe categorie: “Dat verdient een bloemetje”. Daarbij werd een grote bos bloemen uitgereikt aan de dames Lucie Siepel en Lies Jongschaap. Deze twee dames gaan geregeld met vuilniszak en grijper aan de wandel, waarbij ze het afval in het dorp opruimen. Natuurlijk mocht de traditionele verloting van de 10 suikerharten niet worden overgeslagen.  De winkeliers maakten ook bekend wie de winnaars van de decemberactie waren. Mevrouw Rieky Meyerink was de gelukkig winnares van de hoofdprijs van € 250, 00 . De overige winnaars zullen via de media bekend worden gemaakt. Ondertussen zorgde de plaatselijke band “The Roadies” voor een muzikale omlijsting. Bij de grote loterij regende het prachtige prijzen die de plaatselijke middenstand en ondernemers gesponsord hadden. In de drie verlotingsronden ging dan ook vaak een oorverdovend geluid op als weer iemand een mooie prijs mocht ophalen. Plaatselijk Belang is zeer verheugd dat vele dorpsgenoten zich vrijwillig inzetten voor het dorp Oldemarkt en dat een bloeiende middenstand en ondernemerscorps het dorp levendig houdt. Een dorp met vele verenigingen  dat zorgt dat er altijd wel wat te beleven valt. Kortom, het is goed om één  keer per jaar deze bewoners op een Nieuwjaarsreceptie te ontmoeten, in het zonnetje te zetten en met prijzen te overladen.

Geplaatst in Uncategorized