Expo 2 over de vondsten van Gerrit Jonker en Jannes Spitzen in HCIJ

De Historische Vereniging IJsselham heeft besloten in haar jubileumjaar de eigen collectie in twee delen tentoon te stellen. Op zaterdag 29 september 2018 zal de tweede expositie om 14.00 uur feestelijk worden geopend. Voor deze opening zijn alle oud- bestuurders uitgenodigd hetgeen een mooie gelegenheid biedt om herinneringen op te halen over de afgelopen 25 jaar. Op de tentoonstelling zijn vele bodemvondsten uit onze regio te zien, opgegraven door o.a. Gerrit Jonker en Dhr. Spitzen. Van Gerrit Jonker zijn tevens door hem, naar voorbeeld van prehistorische vondsten gemaakte, werktuigen te zien en te gebruiken. Ook zijn er maquettes van historische gebouwen opgesteld. Van ons blad “De Silehammer” zijn spraakmakende artikelen van 2005 – 2018 uitvergroot te lezen en er is een aparte hoek ingericht waarin de attributen van diverse dorpsomroepers zijn te bewonderen. U bent van harte welkom: op de opening; in de week erna elke avond van 19.00 uur tot 21.00 uur en daarna elke maandag van 19.00-21.00 uur en op de donderdagmorgens.

Geplaatst in Uncategorized

Geldstromen in Landerijen.

“Krijgen jullie hier nu subsidie voor?” Dit was een verrassende vraag van een bewoner van een appartement in een van de overdekte straten in De Landerijen. Deze vraag werd toevallig aan de penningmeester van het bestuur gesteld. Die trok zijn wenkbrauwen op, (dat kan hij erg goed) en antwoordde “nee, hoezo?”. “Nou er wordt hier zoveel georganiseerd en gedaan voor de bewoners en mensen uit het dorp, zeker als ik dit vergelijk met een appartementencomplex  elders. Maar jullie krijgen zelf toch wel betaald?” En weer gingen de wenkbrauwen van de penningmeester omhoog. “Nee dit is allemaal vrijwilligerswerk”. En dat is toch helemaal fantastisch, een vrijwillig bestuur, een vrijwillige activiteitencommissie, een vrijwillige ouderenbond en ál die vrijwilligers voor ál die activiteiten en het zijn er veel! Oké de gym/dansdocente krijgt een vergoeding, maar zij is dan ook gediplomeerd, aan haar vertrouwen we al die spierversterkende oefeningen toe. We zijn blij dat we uit de verkoop van koffie, thee, fris en de kleine bijdragen voor de activiteiten, de huur en energiekosten van het zalencomplex kunnen betalen. Maar nog blijer zijn we met al die vrijwilligers! Dank, dank, dank! Want wat zetten we met z’n allen een bruisend dorpsservice centrum neer!  En hiermee sluit ik geheel vrijwillig dit media artikeltje.(en heeft de penningmeester weer normaal  gepositioneerde wenkbrauwen;) Enfin: Kom dus gerust een bakkie doen in De Landerijen!

Geplaatst in Uncategorized

The Sidekick Sessions 4e editie komt er weer aan!

Ten eerste: Jongerencentrum Sidekick bestaat nog steeds! In het begin van de zomer is er een oproep geweest om nieuwe mensen te vinden om het jeugdhonk te runnen. En dat is gelukt!!! Er is een nieuw bestuur en wij (de muzikanten) zijn nog steeds van harte welkom. Wij wensen de 3 dames heel veel succes met het jeugdhonk!

Voor de vierde maal organiseren we de Sidekick Sessions en uiteraard zoeken we weer muzikanten hiervoor. Voor wie niet weet wat het is: Met de Sidekick Sessions brengen we muzikanten en bands bij elkaar en husselen we deze tot 5 unieke bands (dus ook bandleden zitten niet meer bij elkaar). Iedere band studeert een half uur repertoire in, waarbij van tevoren een paar keer geoefend kan worden bij Jongerencentrum Sidekick. Op zaterdag 8 december treden alle bands op in het Hof van Holland te Oldemarkt. Ervaring en niveau is niet belangrijk. Ervaring opdoen en met veel plezier muziek maken is het belangrijkste!

Dus woon je in (de buurt van) Oldemarkt, speel je een instrument en/of zing je graag: Geef je op bij Gert-Jan Prakken of Eelco de Vries (via Facebook of email). De uiterste datum voor opgave is woensdag 3 oktober as. Wanneer we meer muzikanten hebben dan dat we kunnen plaatsen, dan zullen we moeten kiezen. Degenen die nog niet eerder hebben meegedaan krijgen hierbij voorrang, zodat zij ook de kans krijgen om hieraan mee te doen.
Wil je meedoen, geef je dan zo snel mogelijk op.

Wil je alleen komen kijken, dan ben je uiteraard van harte welkom op zaterdag 8 december bij het Hof van Holland.
Delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd!

Namens de organisatie:

Gert-Jan Prakken (gert-janensuzanna@tele2.nl) of Facebook
Eelco de Vries (eelcov@zonnet.nl) of Facebook

Geplaatst in Uncategorized