Oldemarkt stemt op de drie genomineerden

  Op vrijdag 5 januari tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie zal bekend worden gemaakt wie van de drie genomineerden de Oldemaark(st)er van 2017 wordt.

Plaatselijk Belang is er trots op dat in hun dorp Oldemarkt zoveel activiteiten plaats vinden. Op het gebied van cultuur, sport, religie, hulpverlening, muziek enz . is er voor jong en oud een scala van mogelijkheden. Naast de peuteropvang en basisscholen kunnen kinderen in hun vrije tijd aan verschillende activiteiten deelnemen. De Landerijen, de ouderbond en kerken zorgen er voor dat 50 plussers zich niet hoeven te vervelen. Ook de oudere jeugd en de volwassenen kunnen zich aansluiten bij één van de vele verenigingen en clubs. Al deze activiteiten, clubs en evenementen worden via LeukedingeninOldemarkt , facebook, website Oldemarkt en de media begeleidt en gepromoot.  Dit alles zou niet kunnen zonder de vele vrijwilligers die vele uren in hun vrije tijd steken om dit alles mogelijk te maken.
Plaatselijk Belang vindt dat mensen die zich op wat voor manier dan ook verdienstelijk maken voor de samenleving in het dorp een keer in het ‘zonnetje” worden gezet. Een traditie die in ere wordt gehouden. Er zijn een aantal mensen voorgedragen die juist in 2017 zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor het dorp. Het is nu aan de inwoners van Oldemarkt wie de opvolg(st)er van Angela Meijerink wordt. Zij kunnen het stemformulier invullen en tot 29 december inleveren bij de Coop. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ondernemers en Plaatselijk Belang zal op vrijdag 5 januari op een ludieke manier de Oldemaark(st)er van 2017 bekend worden gemaakt. Hierbij is iedereen van harte welkom. De aanvang in Dalzicht is om 20.00 uur en tevens worden op deze avond de prijzen van de decemberactie van de winkeliers uit Oldemarkt uitgereikt.  De band The Roadies laat muzikaal van zich horen.

Dit jaar zijn de drie genomineerden:

Heidi de Vries:   
Zij heeft dit jaar weer met succes het initiatief genomen voor de organisatie van de schuurverkoop. Ook was zij de initiatiefneemster van het afgelopen zomer gehouden Benefietfestival t.b.v. de Oldejuje Bikers. Verder doet ze al enkele jaren de dopjesactie waarvan de opbrengst naar het KWF gaat en is ze vrijwilligster in de Landerijen. Ook heeft Heidi jaren lang verschillende functies bij het Chr. Jeugdwerk “De Marckers” gehad, o.a. medeorganisator van de jaarlijkse bloemen actie.

Frans Reerink: 
Hij zit in de activiteitencommissie van het Jeugdhonk Sidekick Oldemarkt. En is betrokken bij o.a. bij het kerstbomen versnipperen, het organiseren van de Spokentocht en nog vele andere activiteiten vanuit het jeugdhonk. Ook is Frans al jaren actief bij het zomers te houden Huttendorp en zat in de organisatie van de Weerribbenfair die tijdens de vakantie wordt gehouden. Bij het Kerst- rondje is hij de vaste chauffeur die de bezoekers via een kar rond de verschillende kraampjes rijdt.

 

Marieke Pit:
Marieke is dit jaar mede genomineerd voor het opzetten van “het Liftpaal” project. Zij was de initiatiefneemster van het jaarlijkse Kerstrondje en trok 7 jaar de kar. Zij zorgt ervoor dat de vele dorpsactiviteiten, evenementen en de pr. van de Landerijen via facebook, LeukedingenOldemarkt” en de media bij iedereen bekend worden. Ook zat ze in het bestuur van Kinderopvang Kiekeboe en 9 jaar lang nam ze actief en 9 jaar lang nam ze actief deel in het bestuur van Plaatselijk Belang.

Geplaatst in Uncategorized