Expo 2 over de vondsten van Gerrit Jonker en Jannes Spitzen in HCIJ

De Historische Vereniging IJsselham heeft besloten in haar jubileumjaar de eigen collectie in twee delen tentoon te stellen. Op zaterdag 29 september 2018 zal de tweede expositie om 14.00 uur feestelijk worden geopend. Voor deze opening zijn alle oud- bestuurders uitgenodigd hetgeen een mooie gelegenheid biedt om herinneringen op te halen over de afgelopen 25 jaar. Op de tentoonstelling zijn vele bodemvondsten uit onze regio te zien, opgegraven door o.a. Gerrit Jonker en Dhr. Spitzen. Van Gerrit Jonker zijn tevens door hem, naar voorbeeld van prehistorische vondsten gemaakte, werktuigen te zien en te gebruiken. Ook zijn er maquettes van historische gebouwen opgesteld. Van ons blad “De Silehammer” zijn spraakmakende artikelen van 2005 – 2018 uitvergroot te lezen en er is een aparte hoek ingericht waarin de attributen van diverse dorpsomroepers zijn te bewonderen. U bent van harte welkom: op de opening; in de week erna elke avond van 19.00 uur tot 21.00 uur en daarna elke maandag van 19.00-21.00 uur en op de donderdagmorgens.

Geplaatst in Uncategorized