PBO Actueel

In stijl op de Nieuwjaarsreceptie Gemeente Steenwijkerland
Plaatselijk belang was samen met 7 Oldemarker ondernemers op dinsdag 8 januari aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Steenwijkerland, een jaarlijks terugkerend gezellige bijeenkomst. Men kan elkaar ontmoeten, elkaar een goed nieuwjaar wensen onderling netwerken.  Er was oa. een nieuwjaars speech van burgemeester Rob Bats en een presentatie inzake ontwikkelingen op de Arbeidsmarkt van Mirjam Sterk. Het bijzondere was de entree van de ondernemers van Oldemarkt; ze kwamen aan in stijl met een koets van Stalhouderij Zwaan uit Oldemarkt en ze kregen behoorlijk wat bekijks. Ondernemend Oldemarkt heeft zich laten zien!

Toeristisch Informatie Punt (TIP) Oldemarkt!
Het Hof van Holland wordt een  toeristisch  informatie punt  (TIP) in Oldemarkt. Het TIP is een duidelijke plek die wordt aangeduid met een vlag waar toeristen informatie kunnen vinden  over het gebied waarin ze verblijven. Bij Het Hof van Holland liggen verschillende folders in een speciale wandrek, waaronder de nieuwe Visit Oldemarkt folder.  ook zijn er fiets- en wandelroutes af te halen en worden toeristen persoonlijk door het team van Hof van Holland geholpen bij het plannen van hun dagje uit. Het team van Hof van Holland wordt binnenkort doormiddel van een cursus opgeleid tot goed gastheerschap voor het gebied Weerribben-Wieden, om zo alle leuke belevingen en historie van het gebied te kunnen vertellen.

Dorpsavond PBO
Op 1 februari was onze eerste dorpsavond, in plaats van de nieuwjaarsreceptie die u van ons gewend was. Op die avond werd de Oldemaarker van jaar 2018 bekend gemaakt. Dit jaar was de keuze uit 3 zeer actieve heren in Oldemarkt. Gert – jan Prakken gaat de boeken in als de 10e Oldemaarker van het Jaar 2018.  Hij werd ‘bekroond’ met een gouden speldje die voorzitter Gert ter Schure, uiteraard onder een groot applaus. De wel bekende 10 suikerharten van bakker Boogaard werden ook weer verloot. Het is toch altijd een mooie traditie wat mensen herinnert aan de suikenharten die je vroeger in ‘T Maark kon winnen tijdens de sinterklaastijd. De zus van Jomanda, Jolande uut de Niekspolder (Ali de Vries), heeft de avond op een ludieke wijze aan elkaar gesproken en de genomineerden hartelijk toegesproken. Ook werd het ontwerp van de nieuwe Social Sofa gepresenteerd en heeft een behoorlijk aantal mensen zich aangemeld om hieraan mee te werken!

Verslag Algemende Ledenvergadering PBO
Voorafgaand aan de  dorpsavond was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van PBO. Het jaarverslag 2018, welke u huis-aan-huis heeft ontvangen, werd doorgenomen en er vond een vooruitblik op 2019 plaats. Er is afscheid genomen van een aantal vertrekkende bestuursleden, waaronder: Bianca Lanega (Penningmeester), Rob Vos, Djurre de Vries en Marcel Koetsier. PBO dankt de vertrekkende bestuursleden hartelijk voor hun verdiensten en inzet de afgelopen jaren. Tevens zijn een aantal nieuwe bestuursleden gekozen, waaronder: Karla Bult (Penningmeester), Margo Veenstra (Winkeliersvereniging) en Annelies van Wijk (ondernemers lid). Het financieel jaarverslag 2018 en begroting voor komend jaar is door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd.

Verhoging contributie PBO
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten dat PBO haar contributie per 1 januari 2019 j.l. gaat verhogen. Dit komt mede door de prijsstijgingen (BTW en inflatie) en door het aantal afnemende natuurlijke leden (vergrijzing). Toch wil PBO graag alle maatschappelijk relevante initiatieven blijven organiseren, vandaar dat we dit jaar een eenmalige verhoging van de contributie doorvoeren. Voor natuurlijke leden wordt het jaarlijkse contributie bedrag
€ 6,50 per jaar en voor Ondernemersleden is het vastgesteld op € 110,00 per jaar. Deze bedragen worden bij de komende incasso van het contributiegeld gehanteerd.