PBO Actueel

Vlaggenmasten

Zoals u allen heeft kunnen zien zijn de nieuwe vlaggenmasten rond Oldemarkt geplaatst. Plaatselijk Belang Oldemarkt (PBO) is er blij mee. Oldemarkt wordt zo beter zichtbaar voor toeristen en andere bezoekers. Met 1 vlag van het Nationaal Park Weerribben-Wieden wordt zichtbaar verbinding gemaakt met het nationaal park om toeristen te trekken.

Winterverlichting

Na enig oponthoud is de winterverlichting pas geleden uit de Hoofdstraat verwijderd.

Nieuwe (bestuurs)leden

PBO is op zoek naar nieuwe (bestuurs)leden. Komend voorjaar zijn er een aantal wellicht mogelijk aftredende bestuursleden. Daarvoor is PBO nu al op zoek naar mensen die zich graag inzetten voor Oldemarkt. Als u wilt weten wat een bestuursfunctie inhoudt, kunt u contact opnemen met Yvo Booisma, secretaris, via secretaris@oldemarkt.info . Of met Gert ter Schure, voorzitter, via gertterschure8375@gmail.com. Bestuursleden zijn betrokken bij een onderwerp/thema of werkgroep waarin zij zelf meer geïnteresseerd zijn. Zo doet een ieder datgene voor het dorp waar zijn/haar interesse ligt. Het is ook mogelijk om alvast een vergadering bij te wonen om te kijken wat er besproken wordt en of u zich hierin kunt vinden.

Daarnaast is PBO op zoek naar iemand die de invulling van de website en de communicatie met kranten, o.a. de IJsselhammer, wil verzorgen. Als u zich geroepen voelt om op deze maner PBO te ondersteunen of u wilt meer informatie over de tijd die het kost en de inhoud, horen wij dat graag via bovengenoemde personen.

AVG

Na de wetswijziging omtrent de privacywetgeving hebben wij ook naar ons gegevensbeheer gekeken. Op onze site hebben wij een vernieuwde AVG verklaring geplaatst met de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren.

Buitenspeeldag

Op woensdag 13 juni vond de jaarlijkse buitenspeeldag plaats. Nickelodeon gaat deze middag op zwart en wij hebben diverse activiteiten georganiseerd voor de kinderen t/m de basisschoolleeftijd. Ook dit jaar was het weer een succes. Vele kinderen hebben genoten van de springkussens, de zandbak, er zijn weer vele haren mooi gemaakt door kapsalon Doreen, de bakker zorgde voor wat lekkers en vele kinderen werden mooi geschminkt. Kortom een prachtige middag om op terug te kijken.

Informatiebord kruising Hoofdstraat/Klaas Muisstraat

Als u posters van activiteiten wilt ophangen in het informatiebord van PBO, wat hangt aan het pand van Siepel, kunt u deze voortaan afgeven bij de informatiebalie van de COOP. Zij zullen ervoor zorgen dat het in het bord opgehangen wordt.

Nieuwe website

Binnenkort wordt de nieuwe website www.visitoldemarkt.com gelanceerd. Dit is een website voor toeristen met allerlei informatie over wat er hier in de omgeving en in Oldemarkt te doen is. Deze website zal tijdens de zomer middels Facebook campagnes gepromoot onder toeristen in de regio. De website wordt inmiddels ook gemeld op de borden aan de rand van het dorp (bij de vlaggen) om onder de aandacht te komen. In juli wordt deze site met gepaste aandacht en een evenement online gezet. Er worden dan tevens een aantal resultaten op toeristisch gebied gepresenteerd. De exacte datum wordt o.a. via de facebookpagina Leuke dingen in Oldemarkt en deze website bekend gemaakt.

Beamer, geluidsinstallatie en zeil podium
PBO beschikt over een beamer, geluidsinstallatie en het zeil van het podium op het Marktplein. Deze worden gebruikt bij diverse activiteiten in het dorp, zoals de Buitenspeeldag, intocht Sinterklaas en het Kerstrondje. Ze zijn ook beschikbaar voor de inwoners van Oldemarkt, u kunt ze eenvoudig huren door een berichtje te sturen naar secretaris@oldemarkt.info

Kapotte lantaarn
U kunt storingen en schade aan openbare verlichting melden via de website van Van Gelder (LMS) . Bij het melden van de storing kunt u zoeken op de straatnaam. Op een kaart kunt u dan de kapotte lichtmast aanklikken. Van Gelder zorgt ervoor dat storingen binnen 10 werkdagen worden verholpen. Als er een netwerkstoring is, kan de storing langer duren.