PBO Actueel

Bedankt ondernemers!
PBO kijkt terug op een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie op 5 januari j.l. Het was een gezellige avond in Dalzicht met mooie prijzen voor de loterij. PBO bedankt alle ondernemers die één of meerdere prijzen beschikbaar hebben gesteld.

Speeltoestellen Watersteeg en Slootland
De gemeente heeft goedkeuring gegeven voor het beschikbaar stellen van matrixgelden voor het plaatsen van speeltoestellen op het grasveld naast de Watersteeg en aan het Slootland.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van PBO wordt dit jaar gehouden op 22 maart 2018. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Tijdens deze vergadering praat PBO u bij over waar zij afgelopen jaar mee bezig is geweest, wat er georganiseerd is en welke actiepunten wij stellen voor het komend jaar. Ook is er ruimte voor vragen en/of opmerkingen van de aanwezige dorpsgenoten.

Kerstrondje Oldemarkt
Op 16 december is er weer een zeer succesvol Kerstrondje georganiseerd. Wij kijken terug op een frisse, maar zeer mooie dag. Er waren veel mensen op de been en de activiteiten werden goed bezocht. De organisatie bedankt iedereen die hieraan meegeholpen heeft, alle locaties, alle vrijwilligers en stagiaires. Zonder jullie zou het niet zo’n mooie dag zijn geweest.

Kerstboom versnipperen
Omdat we dit niet op zondag wilden doen, was het kerstboom versnipperen in samenwerking met Jongerencentrum Sidekick dit jaar een dag eerder dan normaal, op zaterdag 30 december ipv 31 december. Het was weer zeer succesvol. Er zijn vele bomen versnipperd. PBO is hier blij mee, deze bomen kunnen niet meer in brand gestoken worden tijdens de nacht van oud en nieuw.

Grond tegenover COOP
Op verzoek van PBO is het stukje grond tegenover de COOP door de gemeente egaal gemaakt en wordt ingezaaid met gras. De grond was zeer oneffen (zat een grote kuil in), waardoor water bleef staan. Dat zou voor dieren en kinderen mogelijk gevaarlijke situaties opleveren en is geen mooi aangezicht.

Ondernemers
18 januari j.l. vond de eerste netwerkavond van het jaar voor ondernemers plaats bij de Kluft in Ossenzijl. Dit keer stond Recreatie centraal en vertelde Jakob Ponstein van Marketing Oost over gebiedsrecreatie in de Weerribben-Wieden. Jakob informeerde de ondernemers over het merk Weerribben-Wieden, haar bezoekers en hoe potentiële recreanten aangetrokken kunnen worden tot de regio. Er ontstond een interessante discussie hoe lokale ondernemers recreatie in de regio kunnen bevorderen middels bijvoorbeeld een ondernemerscollectief.

Beamer, geluidsinstallatie en zeil podium
PBO beschikt over een beamer, geluidsinstallatie en het zeil van het podium op het Marktplein. Deze worden gebruikt bij diverse activiteiten in het dorp, zoals de Buitenspeeldag, intocht Sinterklaas en het Kerstrondje. Ze zijn ook beschikbaar voor de inwoners van Oldemarkt, u kunt ze eenvoudig huren door een berichtje te sturen naar secretaris@oldemarkt.info

Kapotte lantaarn
Als je ergens een kapotte lantaarn aantreft dan hoef je niet meer de Servicelijn van de gemeente te bellen, maar je kunt het betreffende nummer van de paal doorgeven via de mail aan: service.noord@ziut.nl