PBO Actueel

Feestelijke opening van de nieuwe website, TOP, vlag en boot

Op vrijdag 13 juli jl. had de Werkgroep Toerisme van PBO een hoop nieuws te laten zien;  de nieuwe website, het verplaatste Toeristisch Overstap Punt (TOP), de nieuwe vlaggen en rondvaartboot.  Twintig prominente Oldemarkters maakten een mooie rit in een koets langs deze punten.

In Dalzicht presenteert Yvo Booisma, secretaris en lid van Werkgroep Toerisme, het resultaat van het  onderzoek dat ze afgelopen half jaar heeft gedaan. De ambitie is om Oldemarkt goed op de kaart te zetten voor toeristen en de verbinding te leggen met het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Hiermee hoopt PBO een economische stimulans te geven aan Oldemarkt. De gemeente Steenwijkerland is daar blij mee, zij wil immers graag goede alternatieven bieden voor het drukbezochte Giethoorn. Om  ervoor te zorgen dat de verschillende doelgroepen naar Oldemarkt komen, is de nieuwe website www.visitoldemarkt.com ontwikkeld. Nadat de website officieel is geopend door Gert ter Schure, voorzitter van PBO, gaan de aanwezigen met een ritje per koets door Oldemarkt. De eerste stop is bij de nieuwe vlaggen, waarna men verder rijdt naar de rotonde aan De Hare. Hier opent wethouder Oene Akkerman het nieuwe TOP. Bij het nieuwe TOP kunnen toeristen gemakkelijk parkeren en overstappen op de fiets of te voet de omgeving verkennen. Bij de stenen zuil proosten de aanwezigen als Oene Akkerman en Gert ter Schure samen een vlag van het informatiebord met de plattegrond en fietskaart wegtrekken.
De derde en laatste halte is bij Jachthaven Van Wijk. Hier wordt de opgeknapte rondvaartboot gedoopt. Eigenaar van de Jachthaven, Bouwe Van Wijk, vertelt dat de 10 meter lange boot met bouwjaar 1985 vroeger dienst heeft gedaan bij het rooien van riet en later als rondvaartboot in Giethoorn. Het schip krijgt een nieuwe functie als ‘heen-en-weer-vaar-boot’ vanuit de Jachthaven om zo iets voor Oldemarkt te kunnen betekenen. Jurr van Dalen, directeur Stichting Weerribben-Wieden mag de scheepsnaam onthullen. ‘Malle Boot, ik wens je een behouden vaart,’. Een toepasselijke naam, de haven ligt immers aan het Mallegat.

 Nieuwe bestuursleden

PBO is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Komend voorjaar zijn er een aantal bestuursleden die mogelijk gaan aftreden. Daarvoor is PBO nu al op zoek naar mensen die zich graag inzetten voor Oldemarkt. Als u wilt weten wat een bestuursfunctie inhoudt, kunt u contact opnemen met Yvo Booisma, secretaris, via secretaris@oldemarkt.info. Of met Gert ter Schure, voorzitter, via gertterschure8375@gmail.com. Bestuursleden zijn betrokken bij een onderwerp/thema of werkgroep waarin zij zelf meer geïnteresseerd zijn. Zo doet een ieder datgene voor het dorp waar zijn/haar interesse ligt. Het is ook mogelijk om alvast een vergadering bij te wonen om te kijken wat er besproken wordt en of u zich hierin kunt vinden.

Daarnaast is PBO op zoek naar iemand die de invulling van de website en de communicatie met kranten, o.a. de IJsselhammer, wil verzorgen. Als u zich geroepen voelt om op deze maner PBO te ondersteunen of u wilt meer informatie over de tijd die het kost en de inhoud, horen wij dat graag via bovengenoemde personen.

Speelveldjes Slootland en Watersteeg

In de afgelopen periode zijn de speeltoestellen op de speelveldjes aan het Slootland en de Watersteeg geplaatst en is alles opgeleverd. Dit is onderdeel van het matrixplan 2018 van de gemeente Steenwijkerland. In overleg met PBO wordt er ieder jaar een investering gedaan in de leefbaarheid van ons dorp.

Informatiebord kruising Hoofdstraat/Klaas Muisstraat

Als u posters van activiteiten wilt ophangen in het informatiebord van PBO, wat hangt aan het pand van Siepel, kunt u deze voortaan afgeven bij de informatiebalie van de COOP. Zij zullen ervoor zorgen dat het in het bord opgehangen wordt.

Kennismaking PBO met de nieuwe wethouders

Op dinsdag 3 juli heeft een afvaardiging van het bestuur van PBO kennis mogen maken met de nieuwe wethouders van gemeente Steenwijkerland. Hierbij zijn de plannen van het coalitie akkoord gepresenteerd aan de verschillende Plaatselijke Belangen en was er een mogelijkheid om 1 op 1 met de contact wethouder voor de kernen kennis te maken. Voor Oldemarkt is dit Oene Akkerman. PBO is verheugd met de gepresenteerde programma’s inzake de inwoner op 1, duurzaamheid en zelf redzaamheid. Wel heeft PBO de gemeente uitgedaagd om samen een toekomstvisie voor Oldemarkt te ontwikkelen waarin deze programma’s tot uiting komen. Hier komt een vervolg op.

Ondernemers Bijeenkomst

Op 4 oktober is de volgende ondernemersbijeenkomst. De uitnodigingen hiervoor worden deze maand naar de ondernemersleden verstuurd.

Beamer, geluidsinstallatie en zeil podium
PBO beschikt over een beamer, geluidsinstallatie en het zeil van het podium op het Marktplein. Deze worden gebruikt bij diverse activiteiten in het dorp, zoals de Buitenspeeldag, intocht Sinterklaas en het Kerstrondje. Ze zijn ook beschikbaar voor de inwoners van Oldemarkt, u kunt ze eenvoudig huren door een berichtje te sturen naar secretaris@oldemarkt.info

Kapotte lantaarn
U kunt storingen en schade aan openbare verlichting melden via de website van Van Gelder (LMS) . Bij het melden van de storing kunt u zoeken op de straatnaam. Op een kaart kunt u dan de kapotte lichtmast aanklikken. Van Gelder zorgt ervoor dat storingen binnen 10 werkdagen worden verholpen. Als er een netwerkstoring is, kan de storing langer duren.