PBO Actueel

Herinrichting Hoofdstraat

Plaatselijk Belang Oldemarkt gaat in samenwerking met de gemeente de Hoofdstraat opknappen. Het gaat om het stuk vanaf kruising Klaas Muisstraat/Hoofdstraat tot aan de Kruisstraat.  Om de Hoofdstraat veiliger, gezelliger en beter bereikbaar te maken is er een werkgroep opgericht die bestaat uit bewoners en ondernemers/winkeliers uit de Hoofdstraat en leden van PBO. Deze werkgroep heeft de afgelopen maanden in kaart gebracht wat de verbeterpunten in de Hoofdstraat zijn.  Op donderdag 14 maart is er een bijeenkomt geweest vanuit PBO in samenwerking met de Gemeente Steenwijkerland voor de bewoners van de Hoofdstraat en is geinventariseerd wat de knelpunten en mogelijke oplossingen zijn. De komende weken wordt samen met de bewoners en de gemeente de plannen uitgewerkt en waarschijnlijk in september van dit jaar worden uitgevoerd.

Social Sofa

Vrijdag 22 maart is de Social Sofa bank gearriveerd in Oldemarkt. Op zaterdag 23 maart is “de taart van de week” door de Steenwijker Courant aangeboden aan de werkgroep. Na koffie en gebak namen de aanwezigen deel aan de workshop en kon gestart worden met het mozaïeken.  In totaal hebben zich ruim 30 personen opgeven om mee te helpen. Na 2 a 3 maanden zal deze Social Sofa bank gereed zijn en geplaatst worden tegen over de Historische Vereniging aan de Klaas Muisstraat.

Koningsdag

Op zaterdag 27 april zal koningsdag gevierd worden in Oldemarkt. Ook zal er een kindervrijmarkt vanaf 9.00 uur worden gehouden bij Dalzicht (bij slecht weer in Dalzicht).  De dag begint om 8.30 uur met een Reveille vanaf de toren de Willibrordkerk. 4 trombonisten geven dan een mini concert. Vanaf 10.00 uur zal het “Hofconcert” gegeven worden door de 2 plaatselijke muziekkorpsen en aansluitend een optreden door de Streetdancegroep van Sport Vereent. Aan het begin van dit “Hofconcert” zal er natuurlijk eerst getoost worden op de koning met een oranjebitter.

Toeristische Folder Visit Oldemarkt

PBO heeft in samenwerking met de ondernemers aangesloten bij de ondernemers vereniging van PBO in Oldemarkt en Paasloo een nieuwe folder ontwikkeld voor Visit Oldemarkt. De folder is bedoelt voor toeristen die in ons mooie gebied verblijven en graag de historie, bezienswaardigheden en leuke uitjes willen ervaren. De folder is binnen enkele dagen gereed en zal worden verspreid bij de diverse horeca gelegenheden, campings, winkels en natuurlijk bij het nieuwe Toerist Informatie Punt bij het Hof van Holland in Oldemarkt.

Vlaggen

De vlaggen van Oldemarkt en Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn door PBO weer geplaatst op de 3 invalswegen naar Oldemarkt. Namens PBO zijn alle bezoekers in ons mooie dorp van harte welkom om het komende seizoen te komen genieten.

Digitale Cultureel-Historische Wandeling Oldemarkt

Plaatselijk Belang is druk bezig om een nieuwe digitale wandelroute uit te zetten De start zal zijn vanaf het TOP punt. Hier zal een nieuwe bord komen met de nieuwe wandelroute met daarop de QR code. Door deze te scannen met de mobiele telefoon kan er een route gevolgd worden door Oldemarkt. Er zal informatie worden getoond over historische panden, gevels en kerken.  De wandelroute is naar verwachting in mei gereed en wordt in samenwerking met Stichting Weerribben-Wieden feestelijk geopend.

Nieuwe werkwijze informatie COOP scherm

Er komt in de COOP Supermarkt een nieuw kastje voor het digitale informatie scherm. Alle informatie van de lokale verenigingen en ondernemers aangesloten bij Plaatselijk Belang Oldemarkt kan hierop op afstand via Internet zelf gepubliceerd worden. Alle partijen ontvangen hiervoor tzt een inlogaccount voor. Informatie via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info