Privacy Statement PBO

Privacystatement Plaatselijk Belang Oldemarkt

De vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt (PBO) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we ten behoeve van:

  1. Het functioneren van de vereniging, zoals: Het bijhouden van het ledenregister, het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering en Ondernemers netwerkbijeenkomsten;
  2. Het behartigen van de belangen van de leden, zoals: Het verzenden van een nieuwsbrief, het delen van kennis en ervaringen, het verzenden van uitnodigingen voor themabijeenkomsten;
  3. Het onderhouden van relaties met belangstellenden, zoals: Het toezenden van de nieuwsbrief, zulks met toestemming van de geadresseerde en het uitwisselen van informatie;

Afhankelijk van het doel verzamelt PBO de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, relevante functie.

De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op een beveiligde server met SSL-certificaat.

PBO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitbesteding van activiteiten uit ons werkplan. De persoonsgegevens worden dan op voorwaarde van vertrouwelijkheid en eenmalig gebruik ter hand gesteld.

Bij bezoek aan onze website www.oldemarkt.info  worden geen cookies geplaatst en de website is voorzien van SSL-beveiliging. De website van PBO maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten: Google mag de verkregen informatie niet gebruiken voor andere diensten en de gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

De secretaris van PBO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van incasso’s wordt uitgevoerd door de Penningmeester.

Relaties van PBO hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met ons secretariaat:
Zieltjes 10, 8375 CN OLDEMARKT, tel.  06 21233596, secretaris@oldemarkt.info