Plaatselijk Belang Oldemarkt

Vereniging Plaatselijke Belang Oldemarkt
Plaatselijk Belang Oldemarkt is een actieve vereniging voor en door Oldemarkers. De vereniging telt circa 600 leden, waaronder bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van Oldemarkt.

Plaatselijk Belang Oldemarkt streeft de volgende doelen na:
– het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners;
– het behartigen van de algemene belangen van de inwoners;
– het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid;
– het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
– het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke, sociale en economische omgeving.

Jaarlijkse Activiteiten en Werkgroepen van Plaatselijk Belang Oldemarkt:
Plaatselijk Belang Oldemarkt verenigt een aantal werkgroepen in het bestuur, welke allemaal een activiteit of belang behartigen voor Oldemarkt. Wij ondersteunen onder andere de volgende initiatieven (organisatorisch en/of financieel):

 • Sinterklaasintocht;
 • Kerstrondje;
 • Nieuwe (maatschappelijke) initiatieven;
 • Ondernemers (informatie) bijeenkomsten;
 • Stimulering Toerisme (middelen en aansluiting Stichting Weerribben-Wieden);
 • Winkeliersvereniging;
 • Opwaardering Marktplein;
 • Wonen;
 • Dorpsplan 2020 -2025;
 • Ondersteuning bewoners bij wensen / geschillen;
 • Opwaardering Hoofdstraat;
 • Nieuwe onmoetingstuin ’t Westert.

Lid worden van Plaatselijk Belang?
Voor slechts € 6,50 per jaar wordt u lid van onze vereniging en kunnen wij uw belangen behartigen. Dat kan bijvoorbeeld bij een vraag, een geschil met de Gemeente, het organiseren van nieuwe initiatieven of het financieel ondersteunen van een maatschappelijk relevant initiatief.

U kunt hier het aanmeldformulier vinden om lid te worden van Plaatselijk Belang Oldemarkt.

Contact Vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt
Voor vragen en/of opmerkingen aan PBO kunt u met ons in contact komen via:
Yvo Booisma, Secretaris Plaatselijk Belang Oldemarkt
secretaris@oldemarkt.info
Tel. 06-21233596


ANBI gegevens

1. De naam
Vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt
Gevestigd te Oldemarkt, Gemeente Steenwijkerland
KvK nummer: 40059366

2. RSIN nummer
RSIN nummer: 804562568

3. Contact gegevens
Secretariaat:
Yvo Booisma
Zieltjes 10, 8375 CN Oldemarkt
06-21233596
secretaris@oldemarkt.info

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
De doelstelling volgens artikel 3 sub 1 van de statuten van de vereniging:

 • Streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners:
 • Het behartigen van de algemene belangen van de inwoners en de ondernemingen;
 • Het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid;
 • Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
 • Het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke, sociale en economische omgeving;

Eén en ander met inachtneming van politieke en/of religieuze neutraliteit.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling
Plaatselijk Belang Oldemarkt heeft in April 2020 een onderzoek gehouden onder haar inwoners en ondernemers. De resultaten van dit onderzoek met meer dan 400 respondenten zijn onder de volgende link te vinden: Onderzoek Leefbaarheid Oldemarkt 2020 – 2025. De komende periode overlegt het dagelijkse bestuur van PBO met Gemeente Steenwijkerland, Wetland Wonen en andere instanties over een actieplan inzake de uitkomsten van het onderzoek. Wij danken iedereen voor haar input op het plan, waarmee we de komende periode aan het werk kunnen gaan.

6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling.
Dagelijks bestuur: Gert ter Schure, voorzitter; Yvo Booisma, secretaris: Janet Bakker, penningmeester.
Bestuursleden: Jan Bosch,  Wilco Verschuren, Margo Veenstra, Linda Bult, Harry Koning, Marcel Prins, Jurgen Raafs, Gera Molenboer en Willem Beunis.

7. Het beloningsbeleid van de instelling
Bestuurders ontvangen geen beloning.
De organisatie heeft geen medewerkers in dienst.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de instelling
Jaarverslag PBO Folder 2018 en vooruitzicht 2019
Jaarverslag PBO Folder 2019 en vooruitzicht 2020
Jaarverslag PBO Folder 2020 en vooruitzicht 2021
Jaarverslag PBO Folder 2021 en vooruitzicht 2022
Jaarverslag PBO Folder 2022 en vooruitzicht 2023

9. De balans en/of staat van baten en lasten van de instelling
Balans Rekening 2018
Exploitatie 2018 en begroting 2019
Balans Rekening 2019
Exploitatie 2019 en begroting 2020
Balans Rekening 2020
Exploitatie 2020 en begroting 2021
Balans Rekening 2021
Exploitatie 2021
Begroting 2022
Balansrekening 2022
Exploitatie 2022
Begroting 2023

10. Algemene Leden Vergadering
Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering georganiseerd door het bestuur van PBO en worden alle leden minimaal 2 weken van te voren uitgenodigd. Aankondiging vindt plaats middels gedrukte media huis aan huis verspreid, op de website www.oldemarkt.info en via Facebook (Leuke Dingen Oldemarkt).

De notulen van de Algemene Leden Vergadering treft u hieronder aan (klik op de link om deze te openen in een nieuw venster):
Notulen ALV 2018
Notulen ALV 2019
Notulen ALV 2020
Notulen ALV 2021
Notulen ALV 2022

Hier vindt u de opname van de ALV in 2021, welke als gevolg van de Corona maatregelen online heeft plaatsgevonden: