Oldemaarkers van het jaar

Oldemaarker Zilveren Handje
Met ingang van 2009 heeft Plaatselijk Belang Oldemarkt (PBO) Zilveren Oldemarkt Handjes laten maken. PBO heeft ze laten maken in de vorm van een hanger voor dames en ook als revers-steker voor heren.
Deze Zilveren Handjes worden uitgereikt aan mensen die voor Oldemarkt van belang zijn geweest.
Ook is men in 2009 begonnen met het kiezen van de “Oldemaarker van het Jaar”. In 2009 heeft het PBO-bestuur zelf een Oldemaarker van het jaar aangewezen.

In 2010 heeft men het gedaan aan de hand van nominaties. De Oldemarker gemeenschap kan personen voordragen. Een commissie bestaand uit personen van een aantal Oldemarktse verenigingen en of organisaties kiest vervolgens de “Oldemaarker van het Jaar”.

In 2019 is voor het eerst een groep vrijwilligers als collectief in het zonnetje gezet in plaats van 1 persoon. In 2020 is i.v.m. Corona een 2-tal zorggroepen in het zonnetje gezet door het bestuur van Plaatselijk Belang Oldemarkt. Er konden begin 2021 geen festiviteiten worden georganiseerd i.v.m. het besmettingsgevaar.


Plaatselijk Belang Oldemarkt zet zorgmedewerkers in het zonnetje na zwaar Corona jaar 2020

Voor het jaar 2020 staan alle medewekers van Huisartsenpraktijk Oldemarkt en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) in het stralende middelpunt. Vrijdag 8 januari gingen voorzitter Gert ter Schure en bestuurslid Jan Bosch naar de huisartsenpraktijk in het dorp om bloemen en taart te overhandigen. De huisartsenpraktijk en Teams IJsselham en Landerijen van ZONL konden rekenen op een bedankje van PBO.

De actie van PBO bleek dit jaar niet onopgemerkt. Zo stond er een artikel op de voorpagina van de Steenwijker Courant. Het hele artikel is lezen op: https://steenwijkercourant.nl/artikel/1146655/plaatselijk-belang-oldemarkt-zet-zorgmedewerkers-in-het-zonnetje-na-zwaar-jaar-dit-komt-wel-even-binnen.html


7 vrijwilligers (Oldemaarkers) van het jaar 2019!

PBO heeft op 4 januari jl. in het voorprogramma van de Nieuwjaarsparty in MFC Dalzicht zeven vrijwilligers van het jaar
2019 in het zonnetje gezet.

De actieve mensen van ons dorp werden dit jaar door de verenigingen/clubs zelf naar voren gedragen. Onder een warm applaus, met een boeket bloemen en een symbolisch suikerhart kregen deze zeven mensen even de aandacht voor de vele verdiensten die ze voor hun dorp dit jaar gedaan hebben.

Piet van Noort, Joke Smit, Jan van de Werke, Wilfred Meijerink, Joke Kolthof, Bennie Poelsema en Hans Scholte waren dit keer de mensen die er voor gezorgd hebben dat Oldemarkt een levendig en bruisend dorp voor alle inwoners bleef.

Linda Bult bracht op een feestelijke wijze de vele verdiensten van de vrijwilligers naar voren en de voorzitter van Plaatselijk Belang Oldemarkt Gert ter Schure feliciteerde hen met deze welverdiende benoeming en overhandigde de zeven mensen de toepasselijke geschenken.


Gert-Jan Prakken, Oldemaarker van 2018

Gert-Jan Prakken is tijdens de Dorsavond voor Oldemarkt uitgeroepen tot Oldemaarker van het jaar 2018.

Gert-Jan kruipt al 26 jaar in de huid van zwarte piet en zit al zo’n 12 jaar in de sinterklaas commissie, met bijbehorende taken. Hij is drummer bij het projectkoor van de RK kerk en hij helpt bij activiteiten van de Oldemarkter Fanfare en is daarbij ook jaren drummer geweest bij de drumband. Hij is al voor de 4e keer mede organisator van de Sidekick Sessions, en ook mede organisator van de figuratiegroep met de optocht tijdens het dorpsfeest. Hij is ook bestuurslid stichtingsbestuur Dalzicht. Als verkeersregelaar zorgt hij voor veiligheid in en om het dorp.

Naast Gert-Jan waren er 2 andere nominaties waar onze inwoners op konden stemmen:

Mathijs Hof
Mathijs vinden als vrijwilliger bij de AED- acties van snert verkoop en de winterwandeltocht. Hij is mede organisator van de Spokentocht. Nog actief geweest bij activiteiten van het jeugdhonk. Mathijs is ook op de planken te vinden bij de jaarlijkse toneel uitvoering.

Erik Koelma
Bij hem ben je in goede handen; Hij is Aed’er en actief bij de AED snert actie en heeft een AED aan huis. Hij is al 20 jaar EHBO’er en 8 jaar bestuurslid, zit al 30 jaar bij de vrijwillige brandweer waarvan 25 jaar bestuurslid en al 20 jaar in de oefencommissie. Bij het Huttendorp is hij al jaren vrijwilliger en actief binnen het bestuur. Op 5 december is hij actief bij verschillende basisscholen en hij is altijd actief tijdens verschillende feesten in Oldemarkt, ook in Café Sillehem. Op verschillende evenementen regelt hij het verkeer als verkeersregelaar.


Marieke Pit, Oldemaarker van 2017

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ondernemers/winkeliers en Plaatselijk Belang Oldemarkt werd bekendgemaakt dat Marieke Pit door de inwoners van Oldemarkt is gekozen tot Oldemaark(st)er van 2017. Marieke is de initiatiefneemster van het jaarlijkse Kerstrondje en trok zeven jaar deze kar. Ook richtte ze het project Liftpaal op. Jarenlang was Marieke actief bestuurslid bij kinderopvang Kiekeboe en voor Plaatselijk Belang Oldemarkt. Tevens zorgt zij via de media, Facebook, de site Leuke dingen Oldemarkt dat de vele dorpsactiviteiten verspreid worden. Marieke kreeg het gouden handje omgehangen door de voorzitter van PBO, Gert ter Schure.

Naast Marieke waren er nog 2 genomineerden:

Heidi de Vries
Heidi de Vries was ook één van de genomineerden. Zij organiseerde onder andere afgelopen jaar het benefietfestival voor de Oldejuje Bikers. Ook regelde ze voor de derde keer de schuurverkoop en hield ze een dopjesactie voor het KWF. Als vrijwilligster assisteert ze bij ‘Het Goede Doel’ in de Landerijen.

Frans Reerink
Hij is betrokken bij jongerencentrum Sidekick, waar hij meehelpt met diverse activiteiten zoals de spokentocht, de versierde wagen, het kerstboom versnipperen en het ophalen van oud ijzer. Ook is hij al vele jaren actief bij Huttendorp en de Weerribbenfair. Als vaste chauffeur rijdt Frans de bezoekers rond langs de locaties van het Kerstrondje.


Angela Meijerink, Oldemaarker van 2016

Angela Meijerink is op de Nieuwjaarsreceptie van 6 januari uitgeroepen tot Oldemaarker van 2016. Angela zet zich al jarenlan20170106-232014-uitsneege in voor diverse verenigingen in het dorp. Ze is dirigente van het kinderkoor de Willibrordzangertjes, brandweervrouw, ze was voorzitter van ondernemersvereniging Samen Sterk, ze is aanwezig bij vele dorpsactiviteiten en was vele jaren voorzitter van de oudervereniging van de St. Bernardusschool. Ze is erg actief in Oldemarkt. Kortom een echte duizendpoot.

Naast Angela waren er nog 4 genomineerden:

Seline Kleiker
Seline is erg actief voor het jongerencentrum SideKick. Ze is lid van de activiteitencommissie van waaruit ze betrokken is bij de volgende activiteiten: organisatie spokentocht, knutselen Kerstrondje, filmavonden, activiteitenplein Lambertusmarkt, oud-ijzeractie, sponsorwerving voor activiteiten, bijvoorbeeld de jamsessie. Kortom, ze is zeer betrokken bij de jeugd van Oldemarkt.

Joke Smit
zet zich al jarenlang in voor het organiseren van activiteiten voor ouderen. Op dit moment is zij lid van de Activiteitencommissie van De Landerijen. Joke Smit is ook voorzitter van de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (NBvON), de Ouderenvereniging Oldemarkt e.o. Joke Smit is de drijvende kracht achter de organisatie van vele activiteiten voor ouderen in Oldemarkt. Daarnaast is zij lid van de Oecumenische werkgroep en lector bij de R.K. kerk.

Jolanda Terlien
is al jarenlang erg betrokken bij allerlei activiteiten in ons dorp. De laatste twee jaar was ze voorzitter van Vitaal Oldemarkt, waarvoor ze samen met haar medebestuursleden vele activiteiten op poten heeft gezet. Jolanda is voorzitter geweest van de Ondernemersvereniging Samen Sterk, heeft de buitenspeeldag mede op poten gezet en is betrokken bij vele sociale activiteiten in Oldemarkt.

Hans Scholte
heeft zich verdienstelijk gemaakt als penningmeester van het Comité Welzijn Ouderen (CWO), die activiteiten organiseerde in het voormalige Dienstencentrum. Op dit moment is hij penningmeester van de Stichting De Landerijen en zorgt voor de financiën van de stichting, een uitermate tijdrovende activiteit. Daarnaast was hij wedstrijdleider bij de biljartvereniging in de Landerijen.


Eddie Scholten, Oldemaarker van 2015

Eddie Scholten is op de Nieuwjaarsreceptie van 9 jan. 2016 uitgeroepen tot Oldemaarker van 2015. Eddie heeft het afgelopen dorpsfeest na 25 jaar afscheid genomen van de feeststichting van Oldemarkt. Hij heeft zich jarenlang ingezet bij de diverse activiteiten van de Feeststichting Oldemarkt, o.a. de lichtjesavond en natuurlijk het dorpsfeest. Hij verzorgde het geluid bij verschillende activiteiten en trad heel vaak op als spreekstalmeester tijden de activiteiten van de Feeststichting.

Naast Eddie waren er nog 3 genomineerden: Karin Stins, Ep Huisman en Adriaan Noordergraaf

Karin Stins
was genomineerd omdat zij veel doet voor De Zonnebloem, afdeling IJsselham. Hiervoor is zij o.a. erg druk voor de Creazy Ladies in Dalzicht met wie zij ook vele schapen heeft gemaakt voor het schapenproject. Karin heeft afgelopen jaar Oldemarkt omgedoopt tot ‘Woldemarkt’ tijdens de eerste editie van het geslaagde Textielfestival. Karin is 1 van de drijvende krachten achter deze gebeurtenissen. Op dit moment zijn de Creazy Ladies alweer begonnen aan een nieuw (nu nog geheim) project.
Adriaan Noordergraaf
was genomineerd. De meeste mensen kennen Adriaan vanwege zijn positieve columns in de IJsselhammer. Hij laat ons elke keer weer zien hoe mooi Oldemarkt en omgeving is en hoe aardig de bewoners en winkeliers zijn. Adriaan is altijd positief, enthousiast en actief. Hij zet zich in voor vele activiteiten in ons dorp. Een nieuwe inwoner die zich een echte Oldemaarker voelt en is!
Ep Huisman
is jarenlang zeer betrokken geweest bij de IJsclub van Oldemarkt. Hier was hij erg actief, hij was o.a. altijd aanwezig als er geschaatst kon worden, hij verzorgde de toegang en hield toezicht op de ijsbaan, hij zorgde voor koffie en koek voor de vrijwilligers en hield de accommodatie schoon. Ook het zomeronderhoud werd door hem gedaan. Naast zijn werk voor de ijsbaan stond Ep ook klaar voor de oudere medemens, hij reed voor de Vrijwillige Hulpdienst Oldemarkt e.o.regelmatig iemand naar het ziekenhuis.

Johannes van der Veen Oldemaarker 2014

Johannes van der Veen Oldemaarker 2014

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2015 is Johannes van der Veen uitgeroepen tot Oldemaarker van 2014.
Johannes van de Veen  (65) was onder andere jarenlang bestuurslid van volleybalvereniging DIOS, is scheidsrechter voor DIOS en Nevobo en hij is ook vrijwilliger bij het jeugdkamp van DIOS. Daarnaast is Johannes koster van het Protestantse kerkje in Paasloo, brengt hij warme maaltijden rond voor Tafeltje Dekje, verzorgt hij rondleidingen bij het Natuuractiviteitencentrum in Ossenzijl en was hij jarenlang hoofdpiet bij de intocht van Sinterklaas.Ook is hij betrokken bij het Harmonicafestival in Oldemarkt.
Naast Johannes waren ook Astrid Baar, Angela Meijerink en Ria Zuithof genomineerd.

Lees verderlees verder

Astrid Baar:
De EHBO heeft dit jaar massaal Astrid Baar genomineerd. Astrid is al jarenlang lid van de EHBO vereniging IJsselham en zet zich belangenloos ontzettend veel in voor deze vereniging. Hierdoor zijn er altijd wel EHBO’ers voor de in ons dorp georganiseerde evenementen. Zonder EHBO geen activiteiten! Daarnaast verzorgt ze ook tal van EHBO-lessen.
Ria Zuithof
Ria Zuidhof is een betrokken vrouw. Ze verzorgt en helpt mensen die weinig meer kunnen tot het sterfbed aan toe. Niks is haar te veel om het die mensen nog hoffelijk te maken. 24 uur per dag, 7 dagen in de week staat ze voor Oldemarkters klaar, belangeloos zet zij zich in voor haar medemens.
Angela Meijerink
Angela Meijerink is genomineerd voor haar jarenlange inzet voor diverse verenigingen in het dorp. Ze is dirigente van het kinderkoor de Willibrordzangertjes, brandweervrouw, voorzitter van ondernemersvereniging Samen Sterk, ze is aanwezig bij vele dorpsactiviteiten en was vele jaren voorzitter van de oudervereniging van de St. Bernardusschool. Ze is ontzettend actief in Oldemarkt.

Bertus Ernst Oldemaarker van 2013

Op de Nieuwjaarsreceptie van 4 januari 2014 is Bertus Ernst uitgeroepen tot Oldemaarker van 2013. Voorzitter Johan Borg van PBO speldde hem het Zilveren Handje op.
Bertus is al vele jaren vrijwilliger bij voetbalvereniging FC Oldemarkt. Daarnaast brengt hij eten rond bij de Landerijen (voorheen dienstencentrum), zet alles klaar voor de biljarters en is hij daar vrijwillig koffieschenker. Je kunt altijd een beroep doen op Bertus.
Naast Bertus was ook Hans Borg genomineerd.


Jan Smit Oldemaarker van 2012

Op de Nieuwjaarsreceptie op 5 jan. 2013 is Jan Smit voorzitter van PBO uitgeroepen tot Oldemaarker van 2012. Het Zilveren Handje werd hem opgespeld door PBO vice-voorziter Jan de Boer.
Jan Smit betekent veel voor het dorp. Hij is actief bij veel zaken, o.a. al jarenlang als voorzitter van Plaatselijk Belang Oldemarkt en door zijn zitting in de beheercommissie voor de ontwikkeling van het Dorpsservicegebied (Dienstencentrum). Hij is altijd vriendelijk en behulpzaam, heeft PBO weer nieuw leven in geblazen en heeft Oldemarkt weer echt op de kaart gezet. Zijn inzet voor het dorp is super!

In totaal werden naast Jan Smit nog 12 andere Oldemark(st)ers genomineerd.

Lees verderlees verder

Carmen Kleiker
wordt geprezen voor haar inzet voor het Jongerencentrum. Zij zet zich enthousiast in voor de jeugd van Oldemarkt en dan vooral voor het meidenwerk. Daarnaast is ze een fanatiek bestuurslid van het Jongerencentrum.
Marten Mintjes
doet veel vrijwilligerswerk voor de bewoners van het Dienstencentrum. Hij haalt wekelijks medicijnen op bij de huisarts, sluit wel 3000 keer per jaar de deuren en is zanger van ‘Oldemarkt mien dorpien’. Daarnaast is hij erg sociaal en heeft hij altijd tijd voor een praatje.
Aaltje Jonkers
is een zeer sociaal bewogen mens. Ze is altijd vriendelijk, brengt samen met haar man Willem nog iedere week folders rond en staat altijd voor iedereen klaar die dat nodig heeft en het zelf niet meer kan. Ze haalt o.a. medicijnen, past op honden, katten, of vissen en is behulpzaam als de thuiszorg niet aanwezig is. Altijd ten dienste van … wie dan ook!

Stichting Huttendorp Oldemarkt 

Jan van der Werke, Melanie Joustra, Marijke Veenstra en Frans Reerink zet nu al drie jaar op een rij een geweldige activiteit neer voor meer dan 100 basisschoolkinderen in Oldemarkt. De Huttendorpgroep wordt geprezen om z’n inzet en de prima organisatie.
Bertha van der Veen
doet ontzettend veel vrijwilligerswerk voor o.a. de kerk en de volleybal. Hier is zij vooral betrokken bij de jeugd. Daarnaast staat ook zij altijd voor iedereen klaar.Jos Smit
wordt genoemd als de drijvende kracht achter de middenstand van Oldemarkt. Zijn C1000 is een ‘sociale ontmoetingsplek’ voor veel mensen, hij sponsort veel activiteiten en verenigingen, is ‘sociaal werker’ voor jonge personeelsleden en zet door al zijn activiteiten Oldemarkt mede op de kaart.Harmien van Veen
zet zich al vele jaren in voor vele organisaties. Ze was bijvoorbeeld jarenlang secretaris van Plaatselijk Belang Oldemarkt en bestuurslid van de Stichting Marktplein. Ook verzorgde zij de kerststal bij het Kerstrondje Oldemarkt. Ze staat altijd klaar voor de mensen en het dorp.Jan Bosch 
wordt geprezen om zijn rol die hij speelt tijdens de feestelijke optocht, de aandacht die hij heeft voor de kinderen op de versierde wagen en langs de kant en samen met Sinterklaas is hij bij de intocht een grote kindervriend. Op deze manier betekent hij veel voor Oldemarkt!Gert Jan Prakken
en Zwarte Piet, dat hoort bij elkaar. Dit jaar heeft hij al voor de 20e keer meegedaan aan de Sinterklaasintocht in Oldemarkt. Daarnaast is Gert Jan al meer dan 25 jaar lid van de drumband van de Oldemarkter Fanfare.Herman Bollen
wordt omschreven als een fijne man die al vele jaren z’n vrouw liefdevol verzorgt en verpleegt. Hiernaast zet hij zich ook in voor de R.K. Kerk.

Siemen Mulder
is genomineerd voor z’n inzet in o.a. de slagerij. Ook na zijn pensioen biedt hij hier voor dag en dauw zijn helpende hand. In appartementencomplex Oosterschie is hij er voor iedereen. Het meest bijzondere aan hem is zijn enorm waardevolle inzet zonder vooraan te willen staan!

Rita Leytens
heeft ‘hart’ voor ons dorp, mede door haar fanatieke inzet zijn er de benodigde AED apparaten in Oldemarkt, TOP!


Trees Bult Oldemaarker van 2011

Trees Bult van de Hare weg is zaterdag 7 januari 2012 op de Nieuwjaarsreceptie van PBO en de ondernemers vereniging uitgeroepen tot Oldemaarker van 2011.
Trees is een zeer actieve en uiterst vriendelijke vrijwiliger. Ze is zeer betrokken bij de katholieke gemeenschap in Oldemarkt. Ze is plaatsvervangend coördinator van de Willibrordus parochie locatie. Gaat voor in vieringen in deze kerk. Daarnaast is ze als vrijwillger werkzaam in de Kerspelhof, is steun en toeverlaat van heel veel zieken en eenzame bejaarden. Ook is ze betrokken bij De Zonnebloem. Daarnaast is ze ook heel regelmatig in de hospice, het Riemkeshuis, in Steenwijk. Kortom iemand met een groot hart.

Lees verderlees verder

De jury bestaande uit een vertegenwoordiger van de ANBO, EHBO, Feeststichting, buurtver. Het Zonnedal en PBO koos Trees dan ook tot de Oldemaaker van 2011. In haar dankwoord betrok Trees ook haar man Ko, want zonder zijn steun zou ze dit vele werk nooit kunnen doen. Hieronder de overige genomineerden van 2011:

Henk Dolstra
wordt geprezen om zijn actieve inzet voor de gemeenschap binnen en buitten Oldemarkt, denkt u bijvoorbeeld aan het onderhoud van de begraafplaats te Paasloo. Henk is een vrijwilliger in hart en ziel!

Tonny Hof
stelt regelmatig ruimte, machines, gereedschappen beschikbaar, zo ook voor  een bijzonder innovatief schoolproject; de ontwikkeling en realisering van een machine die rietbossen opraapt. Hiermee wordt Oldemarkt en het bijzondere natuurgebied de Weerribben mede op de kaart gezet.

Jan Bosch
wordt geprezen om zijn rol die hij speelt tijdens de feestelijke optocht, de aandacht die hij heeft voor de kinderen op de versierde wagen en langs de kant, bij de AED marktkraam is hij de vrolijke noot en samen met Sinterklaas is hij bij de intocht een grote kindervriend.

Kwa duurzaamheid gaan complimenten naar André Bus. Hij heeft veel werk verricht om te komen tot een duurzaam, nieuw clubgebouw voor FC Oldemarkt. Als voorzitter is hij enorm betrokken en besteedt veel tijd en energie aan dit vrijwilligerswerk.

Henk Moes
is een man van vele jaren waarin hij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap;  ongeveer 15 jaar was hij actief betrokken  bij de intocht van de Sint en op scholen,  25 jaar actief in de feeststichting, 30 jaar lid van de toneelvereniging. Hij is ook een man van de markten: bij de Weerribbenmarkten en de Lambertusmarkt is hij mede-organisator en/of marktmeester, tevens is hij mede-organisator van de herfst-creabeurs.

Dan nu de tijd en aandacht voor de dames:
Diny Blankvoort
is al 25 jaar clubleidster en járen bestuurslid van de knutselclub ‘De Marckers’ en staat daarbij altijd voor 100% voor de kinderen en ouderen klaar, geweldig!

Rita Leytens
heeft aan de wieg van de AED en het actieteam van de AED gestaan en is superfanatiek in ‘alles’ m.b.t. de AED, een levensreddende actie!

Joke Smit
heeft de Anbo mede nieuw leven ingeblazen, wat ouderen veel plezier geeft. Joke is ook op andere gebieden een actieve, rekenkundige vrijwilligster.

Met vier heren sluiten we de lijst van genomineerden:
Eddie Scholten
heeft een grote inzet bij de feeststichting,  hij is jarenlang dé techneut van muzikale activiteiten en staat ook klaar om bij andere evenementen te helpen.

Jannes Schokker
die vroeger marktmeester was, wordt beschreven als een markante Oldemaarker die altijd actief is geweest in het dorp en veel contacten heeft.

De oprichter van het gratis toegankelijke radiomuseum, Jannes Punterdie toerist en inwoner voorziet van deskundige toelichting bij zijn  collectie wordt geprezen.  Een oude, antieke werkplaats heeft hij gerestaureerd, verbouwd en als museum ingericht, een museum dat Oldemarkt  mede op de kaart zet!

Jan Smit
o.a. als voorzitter van Plaatselijk Belang Oldemarkt veel voor het dorp. Hij is actief bij veel zaken, is vriendelijk en behulpzaam, heeft PBO weer opnieuw leven in geblazen en heeft Oldemarkt weer echt op de kaart gezet, zeer zeker richting gemeente Steenwijkerland.


Adri Mintjes Oldemaarker van 2010

Tijdens de goedbezochte Nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang Oldemarkt en de ondernemersver. Samen Sterk is mevr. Adri Mintjes-Nieuwenhuis uitgeroepen tot Oldemaarker van 2010.
Mevr. Mintjes werd door een commissie van verschillende verenigingen gekozen uit 16 genomineerden.

Lees verderlees verder

(Kijk hieronder voor alle genomineerden).
Adri woont in het Dienstencentrum en heeft vele goede eigenschappen: hulpvaardig, sociaal, betrokken zit vol ideeën, doortastend, is opgewekt en spontaan. Ze haalt medicijnen voor mensen die slecht ter been zijn, doet boodschappen voor anderen, laat eventueel honden uit, rijdt met mensen naar het ziekenhuis, treedt op als spreekbuis voor de bewoners van het Dienstencentrum, brengt eten rond. Kortom er waren vele lovende woorden over haar op de nominatie papieren.
Daarom hing voorzitter Jan Smit van PBO bij haar het Zilveren Handje om de hals en mag ze zich de Oldemaarker van 2010 noemen. In haar dankwoord vertelde mevr. Mintjes, dat ze het deed vanuit haar christelijke overtuiging.

De genomineerden voor 2010 waren:
Trees Bult – Ank de Koe – Paul Hensen – Alie Jongschaap – Melanie Joustra – Marijke Keizer – Jacob Leeuw – Rita Leijtens – Adri Mintjes – Klaas Pit – Wim Pouwels – Eddie Scholten – Sandra Schroor – Jan Smit – Johannes van der Veen – Grietje Visser


Egbert Kooij, contactambtenaar Steenwijkerland

Op 24 maart 2010 heeft voorzitter Jan Smit van PBO tijdens de afscheidsreceptie van Egbert Kooij hem een Oldemaarker Handje opgespeld, vanwege zijn verdienste voor Oldemarkt.
Egbert Kooij was contactambtenaar van de gemeente Steenwijkerland en op die manier de verbinding tussen PBO en de gemeente. Egbert stond altijd klaar voor Oldemarkt. We hebben aan hem veel steun gehad in onze contacten met B. en W. en de gemeenteambtenaren.


Jan Menger Oldemaarker van 2009

Dit jaar wordt voor het eerst de Oldemaarker(ster) van het jaar gekozen. De Oldemaarker van het jaar ontvangt een zilveren Oldemarkt Handje. Voor heren in de vorm van een revers steker en voor de dames in de vorm van een hanger.
Dit jaar is de Oldemaarker van het jaar aangewezen door het bestuur van Plaatselijk Belang Oldemarkt, maar voor de komende jaren zullen mensen genomineerd kunnen worden, waarna een verkiezing zal plaatsvinden. Jan Menger is de Oldemaarker van 2009 geworden.

Lees verderlees verder

Zaterdagavond 2 jan. tijdens de Nieuwjaarsreceptie van PBO en OSS heeft voozitter Jan Smit hem de zilveren Oldemarkter Hand revers speld opgespeld Jan Menger is geboren in Steggerda in 1935. Hij heeft in zijn actieve leven bij de marechaussee gewerkt en de laatste jaren van zijn actieve loopbaan gebeurde dat op de Johannes Post Kazerne bij Havelte. In de jaren 70 is het gezin komen wonen in Paasloo. Jan woont ongeveer 16 jaar in Oldemarkt.

Na een huwelijk van meer dan 50 jaar overleed in 2005 zijn vrouw. En Jan liep een beetje met de ziel onder de arm. Om zijn zinnen wat te verzetten begon hij te fotograferen en in 2006 begon hij naast het fotograferen ook met filmen. In een interview zei hij: “Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby, inmiddels ben ik iedere dag op pad. Het is mijn manier om het verdriet de baas te blijven”. Nadat de foto’s en de films geschoten zijn, monteert Jan alles zelf op de computer. En iedereen die dat gedaan heeft, weet wat voor een heidens karwei dat is.

Voor meer info over het werk van Jan Menger kijk dan op http://www.fifoja.nl