Kerken

 

Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo

Website: www.hgop.nl
E-mail:  scriba@hgop.nl
Contact:  zie e-mail/website
Locatie:  kerkgebouwen in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo
Wanneer:  wekelijks

Activiteit: Wekelijkse erediensten, wisselend in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo en een aantal keren per jaar een jongerendienst met medewerking van een band of speciale gast. Tweemaandelijks op woensdagavond een dienst van genezing en bemoediging, die in de kerk van Paasloo wordt gehouden. Catechese in samenwerking met de Gereformeerde Kerk voor de jeugd van 12+. Er zijn diverse zgn. ‘groeigroepen’, gespreksgroepen die met regelmaat op een avond bij elkaar komen. We hebben een actieve Israëlwerkgroep die jaarlijks een ‘Israëlavond’ organiseert met sprekers en medewerking van een koor.

Doelgroep: iedereen.

Aanvullingen: De diensten vinden plaats in de drie kerkgebouwen in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo. Ook worden er gezamenlijke diensten gehouden met de Gereformeerde Kerk. Nevenactiviteiten vinden plaats in gebouw ‘de Ontmoeting’ aan het Marktplein of gebouw ‘Paesloe’ in Paasloo.


Parochie H. Christoffelparochie Locatie H. Willibrord

Website: www.christoffelsteenwijkerland.nl
E-mail: s.willibrord@hotmail.nl
Contact:  zie e-mail/ website
Locatie:   R.K. Willibrordkerk, Hoofdstraat 94, Oldemarkt.
Wanneer:  Zie voor vieringen de website voor het parochieblad met de tijden.

Activiteit: We zijn actief voor en met jongeren, koren, ouderen, wijkzorg, diaconale activiteiten enz. Koren: Zie ‘De Willibrordzangertjes’ en het ‘St. Ceciliakoor’ onder ‘Kunst en Cultuur’.

Doelgroep: Iedereen is welkom in onze liturgische vieringen en bij andere (diaconale) activiteiten. Bij de jeugd en jongeren: kijk op de bovengenoemde website bij ‘OKaj’en ‘Sirkelslag.


Protestantse Gemeente Oldemarkt

Website: www.protestantsegemeenteoldemarkt.nl

Locatie:  Zondags om 09.30 is er een dienst in ons kerkgebouw aan Hoofdstraat 27, 8375 AL te Oldemarkt.

Alle activiteiten staan vermeld opde website, w.o. ook alle diensten in het hele jaar. Ook kunnen alle diensten tot een half jaar later worden beluisterd via www.kerkdienstgemist.nl. Tevens is eea uit onze geschiedenis vermeld.

Doelgroep: Geïnteresseerden in alle leeftijdsgroepen.