Oldemaarks

Oldemaark mien dorpien

 Waor in olde tied de boer zien biggies kocht
En het Mallegat de kopers binnen brocht
Waor toen meensen woonden die tevrejen bin     ) 2 x
Oldemaark mien dorpien, waor ik geboren bin     )

Waor de Beurs en Botterwaag jao ebben e staon
Waor van wiet en zied de botter is henne gaon
Waor handel bleujde en greujde ja van dag tot dag         ) 2x
Oldemaark mien dorpien waor ‘k graeg wezen mag          )

Waor in olde tied de trein ‘ns kommen zol
Maor de vroede vaadren em niet ebben woll’n
Waor j’m kunt euren fluit’n, maor ‘t is wiet van hier        ) 2x
Oldemarkt mien dorpien, ‘k bin er met plezier                  )

Woar de botterblom en ’t margarietie bleujt
Waor op goeie grond de golden rogge greujt
Waor de grit en kievit rustig bouwt zien nest        )2 x
Oldemarkt mien dorpien daar bevalt mi’j best      )

As ik later eenmaal op mien starfbed lig
En mien oogies vallen mi’j dan langzaam dicht
As miskien gien meens meer om die olde treurt               ) 2x
Is Oldemaark mien dorpien,’t lest wa’j van mi’j heurt       )

La, la la la la la la la la la la enz
La, la la la la la la la la la la enz
As misschien gien meens meer om die olde treurt                        ) 2x
Is Oldemaark mien dorpien,’t lest wa’j van mi’j heurt       )

Met dank aan Gé Scholten, muziek

Oldemaarkse uutdrokking’n deur Jantje Brouwer

Uitdrukkingen Jantje Brouwer