PBO Actueel Nieuws

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert altijd de 2e woensdag van de maand. De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 14 december a.s.
Wilt u tijdens een van onze vergaderingen graag inspreken? Of een specifiek onderwerp bijwonen? Stuur dan een verzoek via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info

Bezoek B&W
In december brengt het B&W van Steenwijkerland een bezoek aan Oldemarkt en zal er een lunch plaatsvinden waarbij een afvaardiging van PBO is uitgenodigd om de belangrijke punten wat er zoal speelt aan te geven

Sint maarten
Op vrijdag 11 november was het weer zover: De Sint maarten optocht. Voorafgegaan door paard en wagen en onder aanvoering van Sint Maarten in eigen persoon, gingen ruim 120 kinderen met een lampion beginnen bij restaurant Bij Sem aan de tocht door Oldemarkt. Samen met nog eens ruim 100 broers, zussen, ouders, opa’s en oma’s konden de kinderen hun ,bij de start meegekregen, tasje vullen met allemaal lekkers, dat door de plaatselijke ondernemers werd aangeboden. Na een korte stop op het marktplein waarde Oldemarkter Fanfare voor de gezellige muziek zorgde, ging de bonte stoet weer op weg naar Bij Sem. We kunnen wee terug kijken op een geslaagde avond en op naar volgend jaar

Decembermagazine/december actie
Afgelopen week heeft iedereen de 1e uitgifte van het Oldemarkter wintermagazine mogen ontvangen. Een gids boordevol leuke activiteiten in de feestmaanden november en december, andere leuke informatie en natuurlijk de aankondiging van de december actie die op 1 december weer in gaat. Dit jaar met de grootste prijzenpot tot nu toe van € 1.600,00  Daarnaast biedt het magazine ook ruimte aan maar liefst 16 actiebonnen. Mis hem niet.

Sinterklaas
Op 12 november heeft Sinterklaas weer voet op Nederlandse bodem gezet en heeft hij aangegeven op zaterdag 19 november weer in Oldemarkt langs te komen. Kijk voor de tijden en meer informatie in het decembermagazine. Zie voor de foto’s van de intocht op: https://oldemarkt.info/sinterklaas-intocht-2022

11 november: Sint Maarten optocht Oldemarkt
Na een succesvolle start van een nieuwe Sint Maarten optocht in Oldemarkt vorig jaar, wordt ook dit jaar de optocht georganiseerd. Onze lokale ondernemers sponsoren de optocht om er wederom een gezellige en mooie avond van te maken. De route wordt mogelijk ietsje langer, zodat nog meer inwoners kunnen genieten van al die mooie lampionnen.  De start is om 19.00 uur bij Mooi Oldemarkt/Bij Sem aan de Kruisstraat.

Asbestsanering in Oldemarkt
Plaatselijk Belang Oldemarkt en de Gemeente Steenwijkerland gaan samen de strijd aan tegen asbest. Wij willen graag dat het asbest uit het dorp wordt gehaald. Daken tot 35m2 kunnen gratis de asbest platen inleveren. Hiervoor zal een informatieavond worden gehouden door PBO en de Gemeente. Deze zal gehouden worden op woensdag 16 november om 20.00 uur in Dalzicht.
Waardebonnen decemberactie 2021
Degene die in het bezit is van een waardebon die gewonnen is tijdens de decemberactie van 2021, zijn geldig tot 30 november. Dus graag voor 1 december inleveren.

Kerstrondje Oldemarkt
Na een afwezigheid van enkele jaren zal dit jaar het Kerstrondje Oldemarkt weer gehouden worden op zaterdag 17 december vanaf 10.00 uur. Binnenkort kan iedereen zich hiervoor weer aanmelden via het inschrijfformulier te vinden op https://kerstrondje.oldemarkt.info Ook is de werkgroep op zoek naar creatieve handen/vrijwilligers die willen mee helpen en denken.
(Nieuwe)Vlaggen Oldemarkt
Plaatselijk Belang Oldemarkt heeft weer nieuwe vlaggen laten maken. Er is een keuze tussen kleine vlag (70×100) en grote vlag (100×150). Deze zijn te koop bij Books en Gifts aan de Hoofdstraat.

Status plannen Marktplein
Na een aantal informatie avonden tijdens de afgelopen zomer waarbij waardevolle feedback is gegeven door alle inwoners, zijn de plannen voor het marktplein bijna klaar. De laatste details worden in overleg met de gemeente Steenwijlerland en Enexis uitgewerkt.  Op dit moment wacht PBO ook nog op een toekenning van een subsidie door RVO. Mocht dit worden toegekend zullen we alle Oldemarkers definitief laten weten welke plannen worden gerealiseerd en met welke tijdslijnen.


Melding Openbare Ruimte
Heeft u iets te melden/klachten inzake de Openbare Ruimte? Doe een melding  via het contactformulier op de website van de gemeente.  Dat kan anoniem. De gemeente is verplicht om binnen een korte tijd daar op te reageren. Uit de praktijk blijkt ook dat de gemeente dat erg snel oppakt.
Informatie schermen PBO
Er zijn in Oldemarkt 2 extra informatieschermen geplaatst door PBO. Eentje hing natuurlijk al in de Coop en inmiddels is er 1 geplaatst bij de de Waterbuffelfarm en binnenkort in MGF Dalzicht. Beiden locaties waar toeristen veel informatie vragen en zoeken. De ondernemersleden van PBO mogen hier gratis reclame en informatie op publiceren, met een eigen inlogcode. (sport) Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties mogen hier ook gratis informatie op delen. Graag doorgeven via: secretaris@oldemarkt.info 

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Op de jaarvergadering 2020 is bepaald dat de jaarlijkse contributie € 6,50 is. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei/juni afgeschreven.