PBO Actueel Nieuws

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert altijd de 2e woensdag van de maand. De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 11 oktober 2023.

Wilt u tijdens een van onze vergaderingen graag inspreken? Of een specifiek onderwerp bijwonen? Stuur dan een verzoek via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info

Netwerkavond Ondernemersvereniging op 25 september a.s.
Op 25 september houden de leden van de ondernemersvereniging van PBO een gezellige avond.vcHierbij wordt een werkbezoek en aansluitende BBQ gehouden bij Stalhouderij Fam.Zwaan aan de Eekstraat.

Kerstrondje 2023

Ook dit jaar wordt er weer een kerstrondje gouden in Oldemarkt. Fam. Visserman is bereid gevonden om dit te gaan organiseren. De aftrap is al gedaan en de opening voor inschrijving is geopend.Wilt u meedoen schrijft u zich in voor 5 oktober bij kerstrondjeoldemarkt.nl

Sociale Huurwoningen Oldemarkt
PBO, Gemeente Steenwijkerland en Wetland Wonen zijn nog steeds met elkaar in gesprek over de 14 huurwoningen die komen op de natuurspeelplaats, plek Oude Gemeentehuis, aan het Marktplein. De planning is om in het voorjaar van 2024 te starten met de bouw van deze woningen. Belangstellenden worden verzocht om zich in te schrijven via de site van dewoningzoeker.nl

Nieuwbouwlocaties Oldemarkt
PBO en de gemeente Steenwijkerland zijn met elkaar in gesprek over nieuwe bouwgrond (locatie). Nu de windsingel volgebouwd is, zijn we aan het onderzoeken hoe nu verder. Ook wordt er gekeken naar inbreiding in het dorp.

Bestuursleden en voorzitter gezocht!
Voor de komende jaarvergadering van Plaatselijk Belang Oldemarkt zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook zal de functie van voorzitter ingevuld moeten worden. Kandidaten die interesse hebben en/of informatie willen kunnen zich melden bij secretaris@oldemarkt.info

Sinterklaasintocht
Het lijkt nog ver weg, maar Sinterklaas komt dit najaar weer aan in Oldemarkt. Dit heeft de Sint laten weten. Op zaterdag 25 november zal hij samen met zijn pieten aanmeren in het Mallegat.

Rabo ClubSupport
Ook PBO heeft zich aangemeld voor Rabo ClubSupport van de Rabobank. Het doel waarvoor wij ons hebben ingeschreven is voor speel attributen die gebruikt kunnen worden bij buitenactiviteiten en andere evenementen in Oldemarkt. Hopelijk zullen andere verenigingen zich ook aanmelden. We hopen dat iedereen mee wil stemmen.

 


Activiteit organiseren op het Marktplein?
Wilt u een activiteit organiseren op het Marktplein dan kan dit via mailadres: secretaris@oldemarkt.info

Melding Openbare Ruimte
Heeft u iets te melden/klachten inzake de Openbare Ruimte? Doe een melding  via het contactformulier op de website van de gemeente.  Dat kan anoniem. De gemeente is verplicht om binnen een korte tijd daar op te reageren. Uit de praktijk blijkt ook dat de gemeente dat erg snel oppakt.

Informatie schermen PBO
Er zijn in Oldemarkt informatieschermen geplaatst door PBO, op  locaties waar toeristen informatie behoeven en zoeken. De ondernemersleden van PBO mogen hier gratis reclame en informatie op publiceren, met een eigen inlogcode. (sport) Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties mogen hier ook gratis informatie op delen. Graag doorgeven via: secretaris@oldemarkt.info

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Op de jaarvergadering 2020 is bepaald dat de jaarlijkse contributie € 6,50 is. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei/juni afgeschreven.