PBO Actueel Nieuws

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert meestal de 2e woensdag van de maand. De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 8 mei 2024.

Wilt u tijdens een van onze vergaderingen graag inspreken? Of een specifiek onderwerp bijwonen? Stuur dan een verzoek via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info

Opknappen passantenhaven.

De passantenhaven aan het Mallegat is opgeknapt door de gemeente Steenwijkerland en ziet er weer uitnodigend uit! Oldemarkt is klaar voor het nieuwe vaar seizoen..!

 

Mobiliteit hub.  

De app van de mobiliteit hub wordt gebruikersvriendelijker gemaakt. De app wordt gebruikt om de elektrische deelfietsen te gebruiken die in de stalling staan bij MFC Dalzicht.

Uit het tussentijds onderzoek van de gemeente is gebleken, dat het gebruik van de deelfietsen sterk is toegenomen, wat een positieve en duurzamer ontwikkeling is.

Op basis van deze uitkomst komen ongeveer 10 extra locaties in de gemeente en daarbuiten mobiliteit hubs. Voor meer info: https://www.deelfietsnederland.nl/

 

Koningsdag 27 april 2024 

Deze feestdag begint om 09:00 uur met een reveille vanaf de toren van de Willibrord kerk. (Hoofdstraat 92). Tussen 10:00 uur en 12:00 uur is het traditionele concert verzorgd door Jeduthun en de Oldemarkter Fanfare.

Locatie van dit concert is bij Family het Hof aan de Hoofdstraat 2.

In de Hoofdstraat tussen Family het Hof en Romo Fashion is er een jong ondernemersmarkt. De uitnodigingen hiervoor worden verzorgd door de basisscholen in Oldemarkt.

In de middag zijn er de Koningsdag spelen bij Bij Sem aan de Kruisstraat 88.


Voorjaarsmagazine

Het team heeft hard gewerkt om het voorjaarmagazine samen te stellen en de planning was om een week voor Pasen te verspreiden en dat is gelukt. Het magazine ziet er prachtig uit en complimenten aan het team!

Elektrische deelauto’s in Steenwijkerland

Op 2 maart j.l. zijn de eerste elekrtische deelauto’s geïntroduceerd in Steenwijkerland.
De eerste deelauto’s staan in Steenwijk, Steenwijkerwold, Vollenhove, Willemsoord en Oldemarkt. In Oldemarkt staat de auto aan de laadpaal aan ’t Slingerland.
Bent u geïntersseerd om aan dit duurzame project deel te nemen? Voor meer informatie en inschrijvingen op de website: https://mobigo.nu/#hoe-werkt-het


Opvang Oekraïners 

Het is een jaar geleden dat Mooi Oldemarkt de opvang verzorgd voor de Oekraïense vluchtelingen. Met de gemeente Steenwijkerland is afgesproken dat hier maximaal 95

personen een onderkomen krijgen. In het afgelopen jaar zijn er mutaties geweest, doordat vluchtelingen elders zijn gehuisvest of dat men terug wilde naar veilige gebieden in Oekraïne. Het is fijn om te horen dat vele vluchtelingen werkzaam zijn o.a. in de kassen bij Luttelgeest, in de horeca of zelfs in de keuken bij Mooi.

 

Buitenspeeldag

Woensdag 12 juni is er vanaf 14.00 uur de traditionele buitenspeeldag op het evenementen terrein. De buitenspeeldag is een initiatief van Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon.

Allerlei speelkussens worden verzorgd en een delegatie van de Politie en de Brandweerpost Oldemarkt zullen hierbij ook aanwezig zijn.

Binnenkort kunt u collectanten aan de deur verwachten die namens Jantje Beton een bijdrage vragen voor deze Oldemarkter buitenspeeldag.

Voor deze buitenspeeldag zoekt het team vrijwilligers die kunnen bijdragen aan een onvergetelijke speelmiddag voor de kinderen. Contactadres:

buitenspeeldag-oldemarkt@outlook.com Voor verdere info:https://www.facebook.com/BuitenspeeldagOldemarkt

Algemene Leden Vergadering 2024
Op 14 maart j.l. was de Algemene Leden Vergadering van het PBO. Bent u hier niet bij geweest en wilt u lezen wat er is besproken? Dan staan de notulen op deze website. Hierbij de link: https://oldemarkt.info/plaatselijk-belang-oldemarkt/

 


Activiteit organiseren op het Marktplein?
Wilt u een activiteit organiseren op het Marktplein dan kan dit via mailadres: secretaris@oldemarkt.info

Melding Openbare Ruimte
Heeft u iets te melden/klachten inzake de Openbare Ruimte? Doe een melding  via het contactformulier op de website van de gemeente.  Dat kan anoniem. De gemeente is verplicht om binnen een korte tijd daar op te reageren. Uit de praktijk blijkt ook dat de gemeente dat erg snel oppakt.

Informatie schermen PBO
Er zijn in Oldemarkt informatieschermen geplaatst door PBO, op  locaties waar toeristen informatie behoeven en zoeken. De ondernemersleden van PBO mogen hier gratis reclame en informatie op publiceren, met een eigen inlogcode. (sport) Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties mogen hier ook gratis informatie op delen. Graag doorgeven via: secretaris@oldemarkt.info

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Op de jaarvergadering 2020 is bepaald dat de jaarlijkse contributie € 6,50 is. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei/juni afgeschreven.