PBO Actueel Nieuws

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert altijd de 2e woensdag van de maand. De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 12 april 2023.
Wilt u tijdens een van onze vergaderingen graag inspreken? Of een specifiek onderwerp bijwonen? Stuur dan een verzoek via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info

Algemene Ledenvergadering PBO op 9 maart 2023
Noteert u vast in de agenda: 9 maart 2023 jaarvergadering! Om 19.30 in Dalzicht. Momenteel zijn we bezig met het maken van het jaarverslag welke ieder jaar ongeveer in februari verschijnt. Uiteraard verantwoorden we als bestuur de projecten van 2022 en kijken vooruit naar 2023.  Ook het financieel verslag wordt gepresenteerd aan onze leden. Als afsluiter hebben we Wieja van der Kamp als gastspreker, welke een presentatie geeft over haar hobby; fotografie en films in de lokale omgeving!

Opvang Oekraïners in Mooi Oldemarkt
Vanaf 1 april komen er ongeveer 95 Oekraïners (voornamelijk vrouw en kinderen) voor een nu nog onbepaalde tijd in de vertrekken van Mooi Oldemarkt. Afgelopen donderdag 9 februari is er ook een goed bezochte informatie avond geweest, georganiseerd door de gemeente Steenwijkerland. Als bestuur zijn we er van overtuigd dat deze mensen alle hulp moeten ontvangen die nodig is en we zijn blij met de professionele wijze waarop deze worden begeleid in hun trauma, het zoeken naar werk, het ondersteunen in onderwijs en gezondheidszorg en de faciliteiten waaronder deze worden opgevangen in Oldemarkt.  Uiteraard blijven we met inwoners, ondernemers en de gemeente Steenwijkerland in gesprek over het proces en wij melden eventuele verbeterpunten en zorgen vanuit Oldemarkt.

Ontwikkelingen Marktplein
Het project marktplein gaat bijna gerealiseerd worden, een exacte begin datum is nog niet bekend, maar de planning is dat de werkzaamheden eind mei van dit jaar klaar zijn. Op dit moment wordt het werk door de gemeente Steenwijkerland aanbesteed. De werkgroep marktplein in combinatie met ondernemers en PBO zijn bezig om een feestelijke opening van dit mooie project te organiseren. Wordt vervolgd!

Plaatselijk belang Oldemarkt bedankt
Via deze rubriek welke ook regelmatig in de krant geplaatst word bedanken wij namens het dorp specifiek een inwoner of vereniging, groep of ondernemer. Voor inzet tijdens……… Het kan heel divers zijn. Afgelopen week is de redactie van Leuke Dingen Oldemarkt verrast met een lekkere taart en hart onder de riem vanuit PBO. Voor het 11e jaar op een rij is een leuk en divers team van vrijwilligers dagelijks bezig leuke dingen te delen op Facebook en hiermee de inwoners van Oldemarkt te wijzen op alle leuke ontwikkelingen. PBO bedankt dit team!

Asbest eraf in Oldemarkt
Op Zaterdag 22 april organiseert PBO in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland en de ROVA een asbest inleverdag. De komende periode wordt gewerkt met buurtbewoners en verschillende organisaties om een succesvolle inleverdag op 22 april 2023 te organiseren. De inzet, de saamhorigheid en het enthousiasme van alle partijen maakt dat het een succesvolle dag wordt.

Het is een effectieve en vooral ook een leuke manier om op straat- of wijkniveau asbest van daken te halen. Door een collectieve aanpak kan er aanzienlijk worden bespaard op de kosten per woning.  Uit eerdere asbest acties is gebleken dat het budget per dak ca. €400 bedraagt ipv €1500-2500. Hierbij is het saneren van de asbestplaten tot het plaatsen van nieuwe golfplaten inbegrepen. De kosten voor het storten en het huren van de container wordt gedragen door de gemeente en hoeft u daarom ook niet te betalen. De kosten voor en nieuw dak worden geschat op €25 per m2, deze dient de eigenaar zelf te betalen en regelen. Het aanvragen van vergunning en daadwerkelijk verwijderen van het asbest en het dak weer dicht maken kost tijd, dus meld u aan en zorg samen met ons voor een asbest vrij Oldemarkt.

 


Melding Openbare Ruimte
Heeft u iets te melden/klachten inzake de Openbare Ruimte? Doe een melding  via het contactformulier op de website van de gemeente.  Dat kan anoniem. De gemeente is verplicht om binnen een korte tijd daar op te reageren. Uit de praktijk blijkt ook dat de gemeente dat erg snel oppakt.
Informatie schermen PBO
Er zijn in Oldemarkt informatieschermen geplaatst door PBO, op  locaties waar toeristen informatie behoeven en zoeken. De ondernemersleden van PBO mogen hier gratis reclame en informatie op publiceren, met een eigen inlogcode. (sport) Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties mogen hier ook gratis informatie op delen. Graag doorgeven via: secretaris@oldemarkt.info 

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Op de jaarvergadering 2020 is bepaald dat de jaarlijkse contributie € 6,50 is. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei/juni afgeschreven.