PBO Actueel Nieuws

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert meestal de 2e woensdag van de maand. De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 17 juli 2024.

Wilt u tijdens een van onze vergaderingen graag inspreken? Of een specifiek onderwerp bijwonen? Stuur dan een verzoek via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info

Buitenspeeldag
De buitenspeeldag op 12 juni j.l. was zeer geslaagd, ondanks het wisselvallige weer. Ruim 80 kinderen hebben hieraan meegedaan.
PBO bedankt de sponsoren en de vrijwilligers die zich hebben ingezet om dit evenement mogelijk te maken.

Wetland Wonen
Maandag 17 juni a.s. wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd door de Stichting Wetland Wonen Groep in samenwerking met de Gemeente Steenwijkerland bij M.F.C. Dalzicht.
Tijdens deze inloopsessie worden de bouwplannen op het  terrein aan het Marktplein, waar vroeger het gemeentehuis van IJsselham heeft gestaan, verder toegelicht.
De inloop is van 16:30 uur tot 19:30 uur.

Insectenhotel Marktplein
Sinds een paar dagen staat er een insectenhotel op het Marktplein. Op inititief van de Gemeente Steenwijkerland is dit gedaan om bij te dragen aan de verdere biodiveristeit
van het plein.

RABO Club Support 2024
PBO heeft zich ingeschreven voor de RABO Club Support 2024. Van 2 t/m 24 september kunt u als lid van de Rabobank stemmen op PBO. Zet het in uw agenda!

Komende activiteiten
Zaterdag 15 juni
: Korenconcert in de Hervormde kerk. Deelname van Cantemus Dominum uit Marknesse, Cantorij Emmeloord en Looft den heer uit Oldemarkt. Aanvang: 20:00 uur en de toegang is vrij.
Zondag 23 juni: Openluchtdienst van de Hervormde kerk op het Marktplein met medewerking van het Kidschoir UP4S uit Oeganda. Gastsprekers tijdens deze dienst zijn Elmer en hannah uit Lissabon. Aanvang: 16:00 uur
Zondag 30 juni: Op deze datum geeft Christelijke muziekvereniging Jeduthun een concert op het Marktplein. Aanvang 15:00 uur.
Donderdag 4 juli: Openluchtconcert van het popkoor ‘Pop in de Kop’op het Marktplein. Het koor zingt op deze avond meerstemmige popsongs van toen en nu! Kijk en luister of zing mee van 20:30 uur tot 21:30 uur. Entree is gratis!

 


Activiteit organiseren op het Marktplein?
Wilt u een activiteit organiseren op het Marktplein dan kan dit via mailadres: secretaris@oldemarkt.info

Melding Openbare Ruimte
Heeft u iets te melden/klachten inzake de Openbare Ruimte? Doe een melding  via het contactformulier op de website van de gemeente.  Dat kan anoniem. De gemeente is verplicht om binnen een korte tijd daar op te reageren. Uit de praktijk blijkt ook dat de gemeente dat erg snel oppakt.

Informatie schermen PBO
Er zijn in Oldemarkt informatieschermen geplaatst door PBO, op  locaties waar toeristen informatie behoeven en zoeken. De ondernemersleden van PBO mogen hier gratis reclame en informatie op publiceren, met een eigen inlogcode. (sport) Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties mogen hier ook gratis informatie op delen. Graag doorgeven via: secretaris@oldemarkt.info

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Op de jaarvergadering 2020 is bepaald dat de jaarlijkse contributie € 6,50 is. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei/juni afgeschreven.