PBO Actueel Nieuws

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert altijd de 2e woensdag van de maand. De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 14 juni 2023.
Wilt u tijdens een van onze vergaderingen graag inspreken? Of een specifiek onderwerp bijwonen? Stuur dan een verzoek via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info

Publicatiekast Oldemarkt
De publicatiekast bij kruispunt Hoofdstraat/KlaasMuisstraat krijgt nieuwe metalen achterwand. Aankondigen kunnen als gebruiken nog bij de Plus worden aangedragen en deze zullen na vervanging van de achterwand middels magneten worden opgehangen. Zo hopen we meer overzicht en netheid te kunnen bewaken.

Sociaal Werk de kop
Heeft u ideeën voor uw buurt? Of vragen over uw woonomgeving? Wilt u zaken onder de aandacht brengen? Dan kunt u terecht bij het gebiedsteam bij u in de buurt. Daarin zitten mensen van de gemeente, de woningcorporaties, Sociaal Werk De Kop en de politie. Er is iedere 3de dinsdag van de maand een vrije laagdrempelige inloop in Wooncomplex de Landerijen, van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Voorjaarsmagazine Oldemarkt
Het voorjaarsmagazine met volop activiteiten in en rondom Oldemarkt en vele kortingsbonnen is huis aan huis verspreid in Oldemarkt en omgeving.

Koningsdag 2023
Koningsdag is goed verlopen! Het was prachtig mooi weer, vele enthousiaste ouders en kinderen, een goede sfeer en er werden door de jonge ondernemers goede zaken gedaan. Bedankt voor de inzet van alle vrijwilligers, artiesten en sponsoren om er een mooi evenement van te maken!

Buitenspeeldag 2023
De buitenspeeldag is op woensdag 14 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur. Entree is vrij voor alle kinderen uit de omgeving en het vindt plaats op het evenemententerrein bij de Slinge.

Feestelijke opening Marktplein
De feestelijke opening is zaterdag 27 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur. Iedere bewoner van Oldemarkt is via een huis aan huis flyer uitgenodigd voor deze feestelijke muzikale opening met voor jong en oud leuke, gezellige activiteiten onder het genot van een hapje en een drankje.

Woningopgave Oldemarkt komende 10 jaar
Inmiddels is een werkgroep, bestaande uit bewoners van Oldemarkt en bestuursleden van PBO, met de gemeente Steenwijkerland in gesprek de woningbehoefte van de komende 10 jaar te vertalen in een plan. Hierin staat inbreiding (huidige locaties omvormen of bebouwen) en uitbreiding (nieuwe woninglocaties) centraal. De komende maanden zal de werkgroep verder vormgeven aan het toekomstplan voor Oldemarkt.


Activiteit organiseren op het Marktplein?
Wilt u een activiteit organiseren op het Marktplein dan kan dit via mailadres: secretaris@oldemarkt.info
Melding Openbare Ruimte
Heeft u iets te melden/klachten inzake de Openbare Ruimte? Doe een melding  via het contactformulier op de website van de gemeente.  Dat kan anoniem. De gemeente is verplicht om binnen een korte tijd daar op te reageren. Uit de praktijk blijkt ook dat de gemeente dat erg snel oppakt.
Informatie schermen PBO
Er zijn in Oldemarkt informatieschermen geplaatst door PBO, op  locaties waar toeristen informatie behoeven en zoeken. De ondernemersleden van PBO mogen hier gratis reclame en informatie op publiceren, met een eigen inlogcode. (sport) Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties mogen hier ook gratis informatie op delen. Graag doorgeven via: secretaris@oldemarkt.info 

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Op de jaarvergadering 2020 is bepaald dat de jaarlijkse contributie € 6,50 is. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei/juni afgeschreven.