PBO Actueel

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert altijd de 2e woensdag van de maand. Zo ook voor de maand mei, maar Plaatselijk Belang Oldemarkt volgt ook de richtlijnen van het RIVM. Vooral thuis blijven en afstand houden. PBO heeft toch gemeend de vergadering door te laten gaan maar dan op de digitale wijze. Op deze wijze kunnen we toch elkaar spreken en belangrijke punten/activiteiten bespreken.

Speelterrein ‘t Westert.
In samenwerking met Gemeente Steenwijkerland en PBO zijn de plannen om het speelterrein aan ‘t Westert op te knappen in een ver gevorderd stadium. PBO heeft een groot bedrag Matrixgeld beschikbaar kunnen stellen vanuit de Gemeente Steenwijkerland en een deel van haar inkomsten gedoneerd om dit project mogelijk te maken. De tekeningen zijn gemaakt en goedgekeurd. Zodra het mogelijk is zullen de werkzaamheden beginnen. De buurbewoners steken zelf ook de handen uit de mouwen; verbonden met elkaar en natuurlijk volgens de geldende Corona maatregelen. Wordt dit wellicht het mooiste plekje van Oldemarkt?

Opknappen van de Hoofdstraat.
De werkzaamheden aan de Hoofstraat zijn afgerond. De bomen zijn gepland en de bloembakken zijn voorzien van planten. Hopelijk zal een regen bij het overtollige zand een keer tussen de stenen gaan spoelen. Ook zijn de kappen op de lantarenpalen  weer goed gemonteerd. De bestaande borden die staan/hangen aan de Hoofdstraat zullen nog vervangen worden door nieuwe exemplaren.

Speeltoestellen inOldemarkt zijn vervangen.
De Gemeente Steenwijkerland heeft in overleg met PBO een aantal speeltoestellen vervangen in Oldemarkt.
Op de Veentjes is een 3 toren met brug geplaatst:
Op de locatie de Hare is een kleine gele eend geplaatst:
Op de locatie de Zwartehofslaan is een nieuwe klimtoren met glijbaan geplaatst:
Enquête leefbaarheid onderzoek Oldemarkt.

Het bestuur van BO heeft de rapportage van de enquête leefbaarheid onderzoek Oldemarkt digitaal in ontvangst genomen. Als bestuur zullen we aan de slag gaan met de uitslag. Deze uitslag zullen we binnenkort publiceren op onze website. Ook zal PBO deze uitslag aanbieden aan diverse instellingen zoals de Gemeente Steenwijkerland, Sociaal Werk Op Kop, Wetland Wonen en de veiligheidsinstanties. Met de wethouder van de Gemeente Steenwijkerland wordt een afspraak gemaakt om deze ook te overhandigen en de belangrijkste punten te bespreken om een actieplan op te stellen. Zie hier de link voor het eindrapport.

Draaiorgel door Oldemarkt op donderdag 21 mei.

Doordat het coronavirus ons al lange tijd in haar greep heeft willen wij de bewoners van Oldemarkt graag muzikaal opfleuren. In samenwerking met De Landerijen, Stichting Ouderen Verenging Oldemarkt (OVO) en Plaatselijk Belang Oldemarkt (PBO) gaat het orgel Grote Dorus uit Wolvega op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) door het dorp rijden tussen 10.00 en 13.00 uur. Hopelijk geniet een ieder hiervan op een gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar.

Opknappen feestterrein.

Momenteel wordt er hard aan gewerkt om het feestterrein op te knappen. De drainages zijn aangelegd en aangesloten zodat het overtollige water snel kan worden afgevoerd. Ook zal er geëgaliseerd worden en nog opnieuw ingezaaid worden. Hopelijk zal het feestterrein begin september weer gebruikt kunnen worden.

Goody Bags nieuwe inwoners
Voor de nieuwe bewoners van Oldemarkt zijn op initiatief van PBO Goody bags samengesteld. Ondernemers van Oldemarkt/Paasloo hebben een leuk presentje ter beschikking gesteld voor de goody bags. Inmiddels zijn de eerste 20 bags gebracht bij onze nieuwe inwoners en zijn vol enthousiasme en complimenten ontvangen!

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Op de jaarvergadering is goedgekeurd dat de jaarlijkse contributie € 6,50 wordt. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei afgeschreven.