PBO Actueel Nieuws

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert altijd de 2e woensdag van de maand. De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 13 december 2023.

Wilt u tijdens een van onze vergaderingen graag inspreken? Of een specifiek onderwerp bijwonen? Stuur dan een verzoek via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info

Sinterklaasintocht
Zaterdag 25 november hoopt de Goedheiligman met zijn Pieten weer in Oldemarkt aan te komen. De boot zal om 14.00 uur aankomen in “het Mallegat”. Vandaar uit gaat de stoet via de Hoofdstraat en de Frieseweg naar Dalzicht. In Dalzicht zal er gelegenheid zijn voor de allerkleinsten om de Sint de hand te schudden op het Hertog Jan Plaza. Er is een programma voor de kinderen t/m groep 4 in de Valleizaal. Vanaf 14.30 uur is er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 de pietenkooi in de gymzaal.

Wintermagazine
3 Oldemarkter ondernemers hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om, na het succes van de eerste uitgave in 2022, het Wintermagazine 2023 te realiseren. Begin november zal het magazine huis-aan-huis verspreid worden. Het informatieve magazine staat vol met advertenties, redactionele stukken van verschillende verenigingen en bedrijven, activiteiten en uiteraard kortingsbonnen van lokale ondernemers.

Kerstrondje
Zaterdag 16 december van 10.30-16.30 uur vindt het Kerstondje plaats in en rondom Oldemarkt. Er zijn inmiddels meer dan 30 inschrijvingen. Aansluitend vindt de Kerstrun plaats vanaf het Marktplein.

Kerstbomen inzameling
In overleg met PBO zal Oldemarkt Recycling dit jaar de kerstbomen inzamelen. Kinderen die een gebruikte kerstboom komen inleveren zullen daarvoor € 1,00 ontvangen.
De exacte datum en plaats wordt nader bekend gemaakt.

Marktplein
Ons vernieuwde Marktplein is al een tijdje klaar. Een aantal dingen moeten nog aangepakt of gerealiseerd worden. De drie bankjes die voorheen op het Marktplein stonden worden deze winter opgeknapt en daarna herplaatst. Voor het opknappen is PBO nog op zoek naar een aantal handige vrijwilligers. U kunt zicht aanmelden via secretaris@oldemarkt.info

Weekmarkt naar het Marktplan?
Vanuit het leefbaarheidsonderzoek is destijds naar voren gekomen dat onze bewoners graag zouden zien dat de weekmarkt weer gehouden gaat worden op ons Marktplein. Dit plan is ook unaniem gedragen door onze lokale ondernemers/winkeliers. Men gaat dit voornemen verder onderzoeken met de marktkooplieden en de gemeente Steenwijkerland.

Verlichting Hervormde Kerk
De proefopstelling van de verlichting van de Hervormde Kerk is afgelopen week uitvoerig bekeken en getest door verschillende partijen. De huidige verlichting gaat eruit en de planning is dat de “hufterproof” armaturen vóór de Kerst worden geplaatst. Ze worden gekoppeld aan de openbare verlichting.  Aan de verlichting van de muziekkoepel op het Marktplein wordt ook gewerkt.

Sociale Huurwoningen Oldemarkt
PBO, Gemeente Steenwijkerland en Wetland Wonen zijn nog steeds met elkaar in gesprek over de 14 huurwoningen die komen op de voormalige natuurspeelplaats c.q. plek oude Gemeentehuis, aan het Marktplein. De planning is om in het voorjaar van 2024 te starten met de bouw van deze woningen. Belangstellenden worden verzocht om zich in te schrijven via de site van dewoningzoeker.nl

Nieuwbouwlocaties Oldemarkt
PBO en de gemeente Steenwijkerland zijn met elkaar in gesprek over nieuwe bouwgrond (locatie). Nu de windsingel volgebouwd is, zijn we aan het onderzoeken hoe nu verder. Ook wordt er gekeken naar inbreiding in het dorp.

Bestuursleden en voorzitter gezocht!
Voor de komende jaarvergadering van Plaatselijk Belang Oldemarkt zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ook zal de functie van voorzitter ingevuld moeten worden. Kandidaten die interesse hebben en/of informatie willen kunnen zich melden bij secretaris@oldemarkt.info

Algemene Leden Vergadering 2024
Op 14 maart 2024 wordt de bekende jaarvergadering van PBO gehouden in MC Dalzicht. Hiervoor zijn alle 560 leden van PBO uitgenodigd. Op deze vergadering zullen de gebruikelijke onderdelen van financiën, activiteiten, verkiezingen en rondvraag behandeld worden. Na de pauze houden we weer een verrassing. Nadere informatiefolder volgt nog.


Activiteit organiseren op het Marktplein?
Wilt u een activiteit organiseren op het Marktplein dan kan dit via mailadres: secretaris@oldemarkt.info

Melding Openbare Ruimte
Heeft u iets te melden/klachten inzake de Openbare Ruimte? Doe een melding  via het contactformulier op de website van de gemeente.  Dat kan anoniem. De gemeente is verplicht om binnen een korte tijd daar op te reageren. Uit de praktijk blijkt ook dat de gemeente dat erg snel oppakt.

Informatie schermen PBO
Er zijn in Oldemarkt informatieschermen geplaatst door PBO, op  locaties waar toeristen informatie behoeven en zoeken. De ondernemersleden van PBO mogen hier gratis reclame en informatie op publiceren, met een eigen inlogcode. (sport) Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties mogen hier ook gratis informatie op delen. Graag doorgeven via: secretaris@oldemarkt.info 

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Op de jaarvergadering 2020 is bepaald dat de jaarlijkse contributie € 6,50 is. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei/juni afgeschreven.