PBO Actueel Nieuws

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert altijd de 2e woensdag van de maand.

Wilt u tijdens een van onze vergaderingen graag inspreken? Of een specifiek onderwerp bijwonen? Stuur dan een verzoek via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info

Asbestregeling
De mogelijkheid om gezamenlijk asbest te saneren in het dorp/buurten via de gemeente is vorig jaar niet verder van de grond gekomen i.v.m corona. Inmiddels is PBO weer in gesprek met de gemeente. Binnenkort volgt er een uitnodiging voor een informatieavond in Dalzicht!

PBO gaat met u in gesprek
Op zaterdag 14 mei staat het PBO bij de Coop met een stand om:
• Met u te delen welke bestuursleden er in PBO zitten en hoe u deze kunt bereiken
• Met u te delen wat PBO doet en heeft gedaan voor Oldemarkt
• Uit te leggen dat we openstaan voor inbreng door dorpsgenoten
• Om te vertellen dat we hulp kunnen bieden aan dorpsbewoners (bijv naar gemeente o.i.d.)
• Het verkopen van vlaggen.
• Leden te werven
• Op en aanmerkingen te noteren en verdere vragen te beantwoorden over PBO.

Mobiliteitshub
Medio juni 2022 zal er een mobiliteitshub gerealiseerd worden op de parkeerplaats bij Dalzicht. Er zullen 8 plaatsen komen voor elektrische deelfietsen. Eerder is het ontwerp van de mobiliteitshub al gedeeld en is ook aangekondigd in het jaarverslag van PBO.

Extra digitaal informatiebord in Dalzicht
Er zal ook bij Dalzicht een digitaal informatiebord komen te hangen, zo kan er daar ook informatie verstrekt worden wat de verenigigngen, stichtingen, ondernemers / middenstand van Oldemarkt wil delen met de lokale bevolking.

Fietspontje buiten gebruik
Helaas is het fietspontje over de Linde tijdelijk buiten gebruik. De veiligheidsinspectie zal een onderzoek verrichten. Bij het afstappen van het pondje is een ongeluk gebeurt, omdat het pondje niet helemaal aansluit aan de kade. Het onderzoek gaat langer duren dan initieel verwacht, dus zal zeker de komende 6 maanden buiten gebruik zijn is ons medegedeeld.

Update Woningen Natuurspeelplaats
In de bijeenkomst georganiseerd door Wetland Wonen is voor buurtbewoners uitleg gegeven hoe het woningbouwplan rondom het oude gemeentehuis eruit zou komen te zien. Er wordt rekening gehouden met verschillende typen woningen voor verschillende doelgroepen. Ook konden de genodigden vragen stellen en tips en opmerkingen geven. Alles is nog in een begin stadium en voor 2023 zal er nog niet bewoond worden. Ook zal PBO kijken of er op een ander plaats een natuurspeelveld te vinden is.

8 juni buitenspeeldag!
Op 8 juni is er in de Hoofdstraat en rondom het marktplein weer een Buitenspeeldag. Het geeft kinderen weer de mogelijkheid om buiten op straat aan verschillende activiteiten deel te kunnen nemen. Plaatselijke ondernemers zullen deze activiteit sponsoren.

Herinrichting Marktplein
Voor het herinrichten van het marktplein is er in Ommen een bijeenkomst geweest van kleine kernen die subsidie kunnen verlenen voor plaatselijke activiteiten. Hier heeft PBO een uiteenzetting gegeven van de herinrichting van het marktplein. Het plein zal door beplanting er groener komen uit te zien en ook zullen er mee mogelijkheden komen om activiteiten te organiseren. Gekeken wordt ook naar geluidsoverlast en hoge snelheden op dit plein. Wel zal de inrichting zou gemaakt worden dat de traditionele activiteiten van Oldemarkt, zoals Lambertusmarkt, Passion, Dorpsfeest, Kunstmarkt etc. nog doorgang kunnen vinden. Bewoners van Oldemarkt worden nog voor de zomer worden uitgenodigd voor een inspraakavond om mee te denken met het ontwerp bovenop alle suggesties die al zijn opgehaald tijdens het dorpsonderzoek in 2020.

Melding Openbare Ruimte
Heeft u iets te melden/klachten inzake de Openbare Ruimte? Doe een melding  via het contactformulier op de website van de gemeente.  Dat kan anoniem. De gemeente is verplicht om binnen een korte tijd daar op te reageren. Uit de praktijk blijkt ook dat de gemeente dat erg snel oppakt.

 


Informatie schermen PBO
Er zijn in Oldemarkt 2 extra informatieschermen geplaatst door PBO. Eentje hing natuurlijk al in de Coop en inmiddels is er 1 geplaatst bij de de Waterbuffelfarm en binnenkort in MGF Dalzicht. Beiden locaties waar toeristen veel informatie vragen en zoeken. De ondernemersleden van PBO mogen hier gratis reclame en informatie op publiceren, met een eigen inlogcode. (sport) Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties mogen hier ook gratis informatie op delen. Graag doorgeven via: secretaris@oldemarkt.info 

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Op de jaarvergadering is bepaald dat de jaarlijkse contributie € 6,50 is. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei/juni afgeschreven.