PBO Actueel Nieuws

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oldemarkt vergadert altijd de 2e woensdag van de maand. De eerstvolgende bestuursvergadering staat gepland op 14 september a.s.
Wilt u tijdens een van onze vergaderingen graag inspreken? Of een specifiek onderwerp bijwonen? Stuur dan een verzoek via onze secretaris: secretaris@oldemarkt.info

N.B. Tijdens de zomerperiode (augustus) is ook het bestuur met vakantie en kunnen reacties op e-mails en of telefoontjes iets langer blijven liggen dan normaal.

Mobiliteitshub
Op 8 augustus a.s. wordt de nieuwe mobiliteitshub geopend op de parkeerplaats bij Dalzicht. Wethouder Bram Harmsma zal de opening doen. Er zijn 8 plaatsen voor elektrische deelfietsen, die middels een mobiele App gereserveerd kunnen worden. Eerder is het ontwerp van de mobiliteitshub al gedeeld en is ook aangekondigd in het jaarverslag van PBO.

Fietspontje spoedig weer in gebruik!
Naar aanleiding van een onderzoek naar enkele ongevallen met het fietspontje over de Linde en de Tjonger, worden op dit moment aanpassingen aangebracht aan ons Fietspontje over de Linde. Zo worden onder andere kettingen geplaatst, zodat duo-fietsen niet meer eraf kunnen rollen en er wordt een voorziening aangebracht zodat met bij eventuele ter water lating weer gemakkelijk het pontje op kunnen komen. We verwachten komende maand dat het pontje weer operationeel is.

Commissie Marktplein
Tijdens een bijeenkomst voor ondernemers, verenigingen en stichten zijn de plannen voor het Marktplein gedeeld. Doelstelling was om feedback te verzamelen en tevens het benoemen van een commissie voor het marktplein. Deze commissie zal erop toezien dat evenementen centraal worden gepland en de voorzieningen hiervoor worden opengesteld. Inmiddels hebben een aantal ondernemers zich hiervoor al aangemeld. PBO roept besturen van verenigingen en stichten op om zich hiervoor aan te melden via: secretaris@oldemarkt.info

Buitenspeeldag een groot succes!
Dankzij de werkgroep Buitenspeeldag en de vele vrijwilligers is de buitenspeeldag een groot succes geworden. Nog nooit waren er zoveel kinderen aanwezig: zeker 150 kinderen uit Oldemarkt en de regio!  Het weer was (door het verzetten van de dag naar 22 juni) prachtig, er waren leuke opblaaskastelen aanwezig, er werd geschminkt, er was iets lekkers te halen voor de kids en er werd vooral veel gelachen en genoten door de volop aanwezige kinderen. Save the date: volgend jaar (2023) vindt de buitenspeeldag wederom plaats op 14 juni.

Melding Openbare Ruimte
Heeft u iets te melden/klachten inzake de Openbare Ruimte? Doe een melding  via het contactformulier op de website van de gemeente.  Dat kan anoniem. De gemeente is verplicht om binnen een korte tijd daar op te reageren. Uit de praktijk blijkt ook dat de gemeente dat erg snel oppakt.

 


Informatie schermen PBO
Er zijn in Oldemarkt 2 extra informatieschermen geplaatst door PBO. Eentje hing natuurlijk al in de Coop en inmiddels is er 1 geplaatst bij de de Waterbuffelfarm en binnenkort in MGF Dalzicht. Beiden locaties waar toeristen veel informatie vragen en zoeken. De ondernemersleden van PBO mogen hier gratis reclame en informatie op publiceren, met een eigen inlogcode. (sport) Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties mogen hier ook gratis informatie op delen. Graag doorgeven via: secretaris@oldemarkt.info 

Lidmaatschap
PBO wil graag voor alle Oldemarkers een fijn, leefbaar dorp zijn. Daarvoor hebben we wel uw input nodig: wensen, opmerkingen, complimenten en suggesties. (secretaris@oldemarkt.info ). Ook uw lidmaatschap kan daarbij helpen. I.v.m. privacy redenen geeft de gemeente geen adressen meer door van nieuwe inwoners en kunnen we als PBO de nieuwe bewoners ook niet meer welkom heten.  Mocht u in uw wijk merken dat er op een adres nieuwe bewoners zijn komen wonen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Op de jaarvergadering 2020 is bepaald dat de jaarlijkse contributie € 6,50 is. Bij de incasso leden wordt dit in de maand mei/juni afgeschreven.