Overig

Feeststichting
Website:  http://www.oldemarkterfeest.nl
E-mail:   info@oldemarkterfeest.nl
Contact:  Bert Vaartjes, tel.: 06-3130528
Locatie:   het Evenemententerrein
Wanneer:  2e week van september en
Palmpasenoptocht (zaterdags voor Palmzondag)

Activiteit: Oldemarkter Feest.

Doelgroep: iedereen.

Aanvullingen: elk jaar wordt er ook een optocht met versierde wagen gehouden.


Stichting Lambertusmarkt
Website:  www.lambertusmarkt.nl
E-mail:   info@lambertusmarkt.nl
Contact:  Peter Boorsma, tel. 0561-450752
Locatie:   markt door Oldemarkt
Wanneer:  Hemelvaartsdag

Activiteit: Organiseren van de Lambertusmarkt op Hemelvaartsdag


Kerspel IJsselham
secr. B. Otten,
de Hare 84,
8375 GH Oldemarkt
0561-451744


Tuindersvereniging Vijverbos Oldemarkt
E-mail:  secretarisvijverbos@gmail.com
Contact: tel. 0561-451970
Locatie:  volkstuincomplex achter Vijverbos
Wanneer:  het gehele jaar door
Klik hier voor een video over de tuindersvereniging

Activiteit:
tuinieren, de mogelijkheid bestaat om te beschikken over een tuin die je zelf moet omspitten of een tuin die ieder jaar voor je wordt geploegd en zaai klaar gemaakt.

Doelgroep:
een ieder die op hobbymatige wijze het leuk vindt zijn eigen groenten, aardappelen of andere vruchten te telen, bloemen wilt kweken en daarbij zijn tuin op een nette manier weet te onderhouden.

Aanvullingen:
Het bestrijden c.q. voorkomen van plantenziekten met chemische stoffen is niet toegestaan, met uitzondering bij teelt van aardappelen. De contributie, daarbij inbegrepen het gebruik van de tuin, bedraagt 15 euro. Een zaai klaar gemaakte tuin kost ongeveer 15 euro extra.


Vogelwacht IJsselham e.o
E-mail:  hansengeertje@yahoo.com en sjoerdbakker49@gmail.com
Contact:  Hans de Lange, tel. 0561-451872 Sjoerd Bakker, tel. 06-22319741
Locatie:  vanaf Oldemarkt tot Vollenhove

Activiteit:
Het op peil houden en zo mogelijk bevorderen van de weidevogelstand in Oldemarkt en wijde omgeving (vanaf Oldemarkt tot Vollenhove). 1x per jaar jaarvergadering met spreker en bespreking broedresultaten afgelopen jaar. De leden inventariseren de verschillende weidevogels i.s.m. de boeren en markeren de nesten zo nodig, zodat de boeren de nesten kunnen sparen, de eieren uit kunnen komen en er jongen vliegvlug kunnen worden.

Aanvullingen:
Wellicht kunnen we met hulp van Vitaal Oldemarkt nieuwe en jonge leden werven voor het beschermen van onze weidevogels, in goed overleg met de betreffende boeren.