Plaatselijk Belang Oldemarkt

Het doel van PBO is o.a:
– het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners;
– het behartigen van de algemene belangen van de inwoners;
– het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid;
– het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
– het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke, sociale en economische omgeving.

Privacystatement Plaatselijk Belang Oldemarkt

De vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt (PBO) verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we ten behoeve van:

  1. Het functioneren van de vereniging, zoals: Het bijhouden van het ledenregister, het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering en Ondernemers netwerkbijeenkomsten;
  2. Het behartigen van de belangen van de leden, zoals: Het verzenden van een nieuwsbrief, het delen van kennis en ervaringen, het verzenden van uitnodigingen voor themabijeenkomsten;
  3. Het onderhouden van relaties met belangstellenden, zoals: Het toezenden van de nieuwsbrief, zulks met toestemming van de geadresseerde en het uitwisselen van informatie;

Afhankelijk van het doel verzamelt PBO de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, relevante functie.

De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op een beveiligde server met SSL-certificaat.

PBO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitbesteding van activiteiten uit ons werkplan. De persoonsgegevens worden dan op voorwaarde van vertrouwelijkheid en eenmalig gebruik ter hand gesteld.

Bij bezoek aan onze website www.oldemarkt.info  worden geen cookies geplaatst. De website van PBO maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten: Google mag de verkregen informatie niet gebruiken voor andere diensten en de gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

De secretaris van PBO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van incasso’s wordt uitgevoerd door de Penningmeester.

Relaties van PBO hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met ons secretariaat:
Zieltjes 10, 8375 CN OLDEMARKT, tel.  06 11126470, secretaris@oldemarkt.infoPlaatselijk Belang Oldemarkt (PBO)

Lid worden van Plaatselijk Belang??
Neem contact met ons op via secretaris@oldemarkt.info.

Oldemarkt op Facebook
Leuke dingen in Oldemarkt is een Facebook pagina om belangrijke dingen van Oldemarkt onder de aandacht te brengen.

Voor halers en brengers van personen van en naar het station in Steenwijk is de Facebook pagina: “Liftpaal Oldemarkt” in het leven geroepen.

Wil je alles weten over Sinterklaas in Oldemarkt kijk dan op Facebook;

Algemene informatie

Heeft u opmerkingen over deze website of leuk nieuws meld het ons:
Dit kunt u via deze mail doen.
De informatie op deze site is met de meeste zorg gemaakt, men kan echter aan de inhoud geen rechten ontlenen.

Contact Ver. Plaatselijk Belang
Voor vragen en/of opmerkingen aan PBO kunt u met ons in contact komen via:
secretaris@oldemarkt.info

Materiaal om te gebruiken door verenigingen
Geluidsinstallatie
PBO beschikt over een complete geluidsinstallatie met microfoons (waarvan één draadloze microfoon) en boxen. Deze installatie kan gratis gebruikt worden door verenigingen en clubs uit Oldemarkt. Voor het gebruik neem contact op met Dennis Hottinga tel. 452427.

Beamer
PBO beschikt over een beamer die ook door andere verenigingen, clubs en bedrijven gebruikt kan worden. PBO heeft voor het gebruik van deze beamer een gebruiksvergoeding vastgesteld van € 10 per dagdeel voor verenigingen en clubs e.d. en € 20 voor bedrijven. Ook wordt er een borgsom van € 50 gevraagd, die uiteraard, mits de beamer onbeschadigd is, wordt terugbetaald.
De beamer kan gereserveerd worden via Dennis Hottinga tel. 452427.


;


Oldemaarker Zilveren Handje

Oldemaarker Zilveren HandjeMet ingang van 2009 heeft Plaatselijk Belang Oldemarkt (PBO) Zilveren Oldemarkt Handjes laten maken. PBO heeft ze laten maken in de vorm van een hanger voor dames en ook als revers-steker voor heren.
Deze Zilveren Handjes worden uitgereikt aan mensen die voor Oldemarkt van belang zijn geweest.
Ook is men in 2009 begonnen met het kiezen van de “Oldemaarker van het Jaar”. In 2009 heeft het PBO-bestuur zelf een Oldemaarker van het jaar aangewezen.
In 2010 heeft men het gedaan aan de hand van nominaties. De Oldemarker gemeenschap kan personen voordragen. Een commissie bestaand uit personen van een aantal Oldemarktse verenigingen en of organisaties kiest vervolgens de “Oldemaarker van het Jaar”.
Bekijk hier de Oldemaarkers van het Jaar


 

ANBI gegevens

1. De naam
Vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt
Gevestigd te Oldemarkt, Gemeente Steenwijkerland
KvK nummer: 40059366

2. RSIN nummer
RSIN nummer: 804562568

3. Contact gegevens
Secretariaat:
Yvo Booisma
Zieltjes 10, 8375 CN Oldemarkt
06-111 264 70
secretaris@oldemarkt.info

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
De doelstelling volgens artikel 3 sub 1 van de statuten van de vereniging:

  • Streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners:
  • Het behartigen van de algemene belangen van de inwoners en de ondernemingen;
  • Het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving;
  • Het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke, sociale en economische omgeving;

Eén en ander met inachtneming van politieke en/of religieuze neutraliteit.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling
Bijlage: Oldemarkt toekomstvisie 2016

6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling.
Gert ter Schure, voorzitter; Yvo Booisma, secretaris: Bianca Lanenga, penningmeester;
leden: Dennis Hottinga, Jan Bosch, Djurre de Vries,  Wilco Verschuren, Marcel Koetsier,  Rob Vos, Linda Bult, Ilse Blankvoort en Charley Maliepaard

7. Het beloningsbeleid van de instelling
Bestuurders ontvangen geen beloning.
De organisatie heeft geen medewerkers in dienst.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit van de instelling
Bijlage: Jaarverslag PBO 2016 

9. De balans en/of staat van baten en lasten, met toelichting
Bijlagen:
balans 31.12.2013
Exploitatierekening 2013
Balans 31.12.2014 (1)
Exploitatierekening 2014
Balans 31.12.2015 (1)
Exploitatierekening 2015
Balans 2016 Plaatselijk Belang Oldemarkt
jaarrek.2016 en begr.2017